Viešieji pirkimai

Darbo partijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės.

Viešųjų pirkimų sutartys.

Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkiniai.