Vilniuje patvirtintos naujos seniūnaitijų ribos: jau netrukus rinksime seniūnaičius

2019 m. spalio 8 d. Vilniaus mero potvarkiu patvirtintos naujos seniūnaitijų ribos. Keičiasi du svarbūs dalykai - įtrauktos naujos teritorijos, išplėstos seniūnaičių veikimo ribos bei gerokai  padidėjusios balsavimo galimybės renkant seniūnaičius.

Savivaldoje mažiausias teritorinis administracinis vienetas yra seniūnaitija, kurios gyventojus, t.y. vidutiniškai iki 3000 gyventojų, atstovauja seniūnaičiai visuomeniniais pagrindais. Svarbiausios seniūnaičiams priskiriamos funkcijos yra atstovauti vietos gyventojų interesus, rūpintis vietovės aplinka, teritorija ir padėti labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Savivaldos komiteto pirmininkė Jolanta Gaudutienė aplankiusi nemažą dalį seniūnijų ir nuolat susitikinėdavusi su vietos atstovais akcentavo, koks svarbus seniūnaičio vaidmuo, atstovaujant seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose. „Dažnai seniūnaičiai padeda rasti kelią biurokratijos ir teisės aktų labirintuose vietos gyventojams, ypač tais atvejais, kada reikia pasirūpinti labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.)“,  -  teigė J. Gaudutienė.

Naujosios tvarkos dėl seniūnaitijų ribų keitimo reikėjo, nes seniūnaitijos tapo netolygios: svyravo nuo 200 iki 15 tūkst. gyventojų. Nuolat atsirasdavo nauji adresai, kvartalai, kito gyventojų skaičius visose seniūnaitijose, jos buvo neracionaliai suformuotos, nebuvo aiškių kriterijų.

Pagrindinis  tvarkos aprašo tikslas -  sudaryti sąlygas kuo daugiau gyventojų įsitraukti į sprendimų priėmimą. Pagal naująją tvarką patvirtintos suformuotos seniūnaitijų schemos, o ne adresų sąrašai. Patvirtinus šias schemas nebereikės nuolat taisyti seniūnaitijų adresų sąrašų, seniūnaitijų skaičius padidėjo iki 189.

Pavyzdžiui Verkių ir Žirmūnų seniūnijų seniūnaitijos suformuotos iš naujo  (kiekvienoje ne daugiau nei 6 tūkst. gyventojų). Nebeliko pasikartojančių seniūnaitijų pavadinimų, didesnės nei 6 tūkst. gyventojų seniūnaitijos dalintos į 2 ir daugiau dalių. Po pakeitimų  mažesnėje teritorijoje veikiančiam seniūnaičiui bus lengviau identifikuoti vietos problemas.

Su naujomis seniūnaitijų ribų schemomis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/10/vilniaus_seniunaitijos_201909-schema-1.pdf

Interaktyviajame žemėlapyje seniūnaitijų ribas galima rasti pagal gyvenamosios vietos adresą ir namo numerį:
https://maps.vilnius.lt/seniunijos?zoom=1&x=581205.6135&y=6064062.25&elderships=999!17!8!4!0!2!1!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=#layers

Kaip vyks seniūnaičių rinkimai?

Savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkė J. Gaudutienė kvietė aktyviai dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir vietos gyventojus būti šalia sprendimų priėmimo jų gyvenamosiose teritorijose.

Seniūnaičių rinkimai vyks jau lapkričio 4 - gruodžio 6 dienomis.

Registracija 2019 m. lapkričio 4-15 d. (įskaitytinai). Kandidatai registruosis seniūnijose arba el. būdu. Vėliau registracija bus negalima.

Pasibaigus kandidatų registracijai, galutiniai sąrašai bus paskelbti viešai.

Kaip registruotis kandidatu?

Elektroniniu būdu prisijungti nurodyta nuoroda (ji bus pateikta vėliau), patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis identifikavimo priemonėmis ir užpildyti pateiktų dokumentų formas.

Arba atvykti į tam tikrą seniūniją jos darbo metu ir pateikus asmens dokumentą užpildyti prašymą, sutikimą patikrinti deklaruotą gyvenamąją vietą, būsimos jo, kaip seniūnaičio, trumpą veiklos pristatymą (iki 1 lapo).

Kas gali būti seniūnaičiu?

Kandidatas į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra yra siūloma į seniūnaičius.
Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:
1.    įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2.    yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
3.    yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;
4.    yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kaip bus balsuojama?

2019 m. lapkričio 18 d. – gruodžio 6 d. (įskaitytinai) vyks gyventojų balsavimas el. būdu ir raštu už kandidatus, kurie užsiregistravo dalyvauti rinkimuose iki lapkričio 15 d. (įskaitytinai).

Elektroninio ryšio priemonėmis savo valią gyventojai gali išreikšti seniūnaičių rinkimams skirtoje interneto svetainėje (bus paskelbta vėliau), patvirtindami savo tapatybę elektroninėmis identifikavimo priemonėmis.

Seniūnaičių rinkimas raštu vyksta apklausiant seniūnaitijos gyventojus. Apklausą vykdo kandidatas į seniūnaičius arba jo atstovas. Apklausoje dalyvaujantis seniūnaitijos gyventojas anketoje pats įrašo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, datą ir pasirašo.

Užpildytas ir pasirašytas anketas kandidatai į seniūnaičius pateikia atitinkamos seniūnijos rinkimų komisijai seniūnijos metu arba el. paštu ebalsavimas@vilnius.lt, pasirašydami kvalifikuotu el. parašu ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus balsavimui raštu.

Apklausos anketos forma bus skelbiama seniūnaičių rinkimų tinklalapyje, kandidatas ją galės gauti ir seniūnijoje.

Jeigu apklausoje dalyvaus mažiau nei 5 procentai seniūnaitijos rinkėjų, vyks pakartotiniai rinkimai. Pakartotiniuose rinkimuose galės dalyvauti tik pirmajame ture (lapkričio 4 d.–15 d. ) užsiregistravę ir lapkričio 18 gruodžio 6 d. dalyvavę rinkimuose kandidatai (už juos buvo balsuota elektroniniu būdu ir / arba pateikę rinkimų komisijai užpildytas apklausos anketas).

Vilniaus miesto seniūnaičių rinkimų komisijų darbą koordinuoja Seniūnaičių rinkimų komisijų koordinavimo darbo grupė (pirmininkė Tatjana Rusenko, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus vedėja).