Vilniaus miesto darbiečiai išsirinko skyriaus pirmininką

Trečiadienį, spalio 18 d., įvyko Darbo partijos Vilniaus miesto skyriaus  pakartotinis visuotinis  rinkiminis susirinkimas.

Gausiai susirinkę partiečiai išsirinko skyriaus pirmininką, kuriuo tapo Darbo partijos prezidiumo narys Ritas Vaiginas.

Posėdžio metu taip pat buvo patvirtinti pirmininko pavaduotojai, skyriaus tarybos nariai bei kontrolės komisija.

Skyrius taip pat nusprendė, kuriuos partiečius norėtų matyti Darbo partijos pirmininko pozicijoje.

Į susirinkimą atvyko ir Darbo partijos pirmininko pavaduotoja Ingrida Baltušytė–Četrauskienė bei Darbo partijos garbės pirmininkas Viktoras Uspaskich. Svečiai pasakė po kalbą, paragino uoliai dirbti, siekti didžių tikslų ir jau dabar pradėti ruoštis artėjantiems savivaldos rinkimams. Posėdžiui pasibaigus Vilniaus m. skyriaus nariai neskubėjo skirstytis. Prie kavos puodelio aptarinėjo politines aktualijas, sveikino naujai išrinktą pirmininką ir dalinosi ateities darbų vizijomis.