Valentinas Bukauskas dar vienai kadencijai perrinktas Telšių rajono skyriaus pirmininku

Vakar vykusiame Darbo partijos Telšių rajono skyriaus visuotiniame susirinkime, skyriaus pirmininku perrinktas Valentinas Bukauskas.

Susirinkusiuosius pagerbė ir sveikinimo žodį tarė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, taip pat dalyvavo Darbo partijos kuratorė Dovilė Sodaitienė.

"Ačiū už vėl išreikštą pasitikėjimą, kuris įpareigoja toliau dirbti ir stengtis visos Telšių rajono bendruomenės labui", teigė skyriaus pirmininkas V. Bukauskas.