Tradicinė Šiaulių m. skyriaus akcija "Sutvarkyk apleistą kapą"

2018 m. spalio 30 d. Darbo partijos Šiaulių miesto skyrius tradiciškai susibūrė akcijai "Sutvarkyk apleistą kapą". Šios prasmingos akcijos iniciatorė - skyriaus pirmininkė Danguolė Martinkienė.

Akcijos metu buvo sutvarkyti apleisti kapai senosiose miesto kapinėse, uždegtos žvakutės. Aplankyti ir tremtinių kapai bei tylos minute prisiminti mirę partiečiai, ant jų kapų uždegtos žvakutės.