Šilalės skyriaus pirmininku perrinktas A. Damulis: ačiū už pasitikėjimą

Trečiadienio vakarą Šilalės darbiečiai susirinko išsirinkti skyriaus pirmininką. Susirinkimą pradėjo Antanas Damulis, dabartinis Šilalės skyriaus pirmininkas, kuris visus atvykusius pasveikino su neseniai įvykusiomis šventėmis.

„Visus dar kartą sveikinu su neseniai praėjusiomis gražiomis šventėmis ir džiaugiuosi, kad į susirinkimą atvyko tokia gausybė narių. O šiandien turime nuveikti tikrai svarbius darbus ir išsirinkti skyriaus pirmininką“,-  susirinkusiems tarė A. Damulis.

Po sveikinimo žodžio, susirinkimo pirmininkaujančiuoju buvo paskirtas skyriaus pirmininko pavaduotojas A. Motuzas. Iš karto po to A. Damulis partiečiams perskaitė savo pranešimą. Jis padėkojo partiečiams už aktyvumą, darbą, pasidžiaugė stipriu skyriumi bei besipildančiomis skyriaus gretomis.

Po pranešimo Šilalės darbiečiai ėmėsi spręsti, kas taps skyriaus pirmininku. Partiečiai vienbalsiai nutarė, kad dar vieną kadenciją šias pareigas turi užimti Antanas Damulis. 

„Ačiū už pasitikėjimą.  Jūs esate mano didžiausias džiaugsmas. Jūsų aktyvumas ir pasitikėjimas yra mano ramstis. Jūsų niekuomet nereikėjo raginti. Esate aktyvūs žmonės. Nuoširdžiai dėkoju už parodytą pagarbą ir tikiuosi, kad toliau taip pat sėkmingai dirbsime drauge“, - partiečiams dėkojo dar vienai kadencijai Šilalės skyriaus pirmininku išrinktas A. Damulis.

A. Damulis taip pat išsirinko ir pasitvirtino savo komandą bei pakvietė ją bendrai nuotraukai. 

Susirinkimo metu skyriaus nariai iškėlė ir kandidatą į Darbo partijos pirmininkus. Vienbalsiai nuspręsta, kad juo turi tapti Garbės pirmininkas Viktoras Uspaskich. Sveikinimo žodį tarė ir Darbo partijos atsakingoji sekretorė Ingrida Karpuškaitė, kuri susirinkusiems pristatė dabartinę partijos situaciją, patikino, kad partija stiprėja, kai kuriuose skyriuose susidariusios net eilės laukiančiųjų, kada bus priimti į partiją. I. Karpuškaitė taip pat visus pakvietė atvykti į suvažiavimą, išsirinkti pirmininką ir išgirsti naująją partijos programą, kurią ruošia V. Uspaskich ir kuri bus pristatyta balandžio 15 d.

„Sveikinu, kad išsirinkote skyriaus pirmininką. Tai labai svarbus žingsnis. Sekantis žingsnis – išsirinkti partijos pirmininką. Tai įvyks balandžio 15 d. – per partijos suvažiavimą. Kviečiame ir laukiame Jūsų visų“, - į suvažiavimą partiečius pakvietė Darbo partijos atsakingoji sekretorė.