Sergejus Dmitrijevas: Įvairiakultūriam miestui – daugiatautė pasitikėjimo vertų profesionalų komanda

Rinkimuose į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą Darbo partijos sąraše dalyvauju dėl kelių priežasčių. Pirmoji ir pati svarbiausia – tai šios politinės jėgos unikalus sugebėjimas vienyti įvairių pažiūrų, kultūrų, patirčių ir amžių žmones.

Vilnius yra daugiatautiškiausias Lietuvos miestas. Čia gyvena 128 tautybių atstovai, kurie sudaro beveik pusę sostinės gyventojų. Ir nors Lietuva nuo seno garsėjo tolerantišku požiūriu į visų tautybių žmones ir sugebėdavo mūsų krašto įvairiakultūriškumą išnaudoti valstybingumo ir nepriklausomybės stiprinimui bei visuomenės gerovės didinimui, daug šiuolaikinių politikų yra linkę aukoti Lietuvoje gyvenančių įvairių tautybių žmonių interesus ir net įžeidinėti jų jausmus vardan vienadienio populiarumo siekimo. Todėl šiandien mūsų sostinei reikia ne skaldančios ir griaunančios, o vienijančios ir stiprinančios valdžios. Būtent tokia yra Darbo partija. Beveik 15 metų atstovaujanti Lietuvos žmonių interesams ir ginanti jų poreikius, ši partija įrodė sugebanti surasti bendrą kalbą su visais žmonėmis vardan bendro tikslo, o partijos pirmininko propaguojama tolerantiška pasaulėžiūra ir harmoningos, ekologiškos aplinkos kūrimas dar labiau sustiprina šią daugiametę partijos tradiciją. Šiuo metu Lietuvoje nėra jokios kitos partijos, kuri sugebėtų vienyti ir motyvuoti žmones taip, kaip tai daro Darbo partija ir jos pirmininkas Viktoras Uspaskich.

Tačiau jeigu sugebėjimas vienyti yra naudingas organizuojant darbą ir einant link bendro tikslo, ne mažiau svarbu, koks tai yra tikslas. Beveik visos Lietuvos partijos deklaruoja, kad joms rūpi žmogus, tačiau realiai joms rūpi tik tie žmonės, kurie jiems yra naudingi. Darbo partija įrodė, kad ji vienintelė žino, kaip surasti balansą tarp socialinės žmonių gerovės ir valstybės stiprinimo. Darbo partijos deleguotų atstovų pastangomis pasiekta, kad būtų indeksuojamos pensijos. Todėl būtent jos, o ne kieno nors kito dėka, šiemet mūsų senjorai galės džiaugtis didesniu atlygiu už sąžiningą darbą savo šaliai. Pažadėjusi didinti minimalią mėnesinę algą, Darbo partija nuosekliai juda link šio tikslo ne vienerius metus ir dirbantieji gali džiaugtis didesnėmis algomis. Bet svarbiausia yra šios partijos ir jos vadovų supratimas, kad klestinčio, stipraus, laimingo miesto arba valstybės pagrindą turi sudaryti stipri ekonomika, verslūs, iniciatyvūs ir visuomeniški žmonės, kuriuos privalu skatinti ir ugdyti.

Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje rinkimuose dalyvauja partija, kurios žmonės pažada atsakyti už savo žodžius ir žmonėms duotus pažadus. Tokia yra kiekvieno politiko ir garbingo žmogaus pareiga – sąžiningai dirbti juos delegavusiems atstovams ir nebijoti prisiimti atsakomybę už savo žodžius. Tai yra principas, pagal kurį gyvenu pats, tai yra principas, pagal kurį vertinu, ar galiu pasitikėti ir gerbti kitus žmones. Darbo partija – tai žmonės, kuriais ne tik galima pasitikėti ir kuriuos galima gerbti, bet ir tie, kurie gali pasiekti užsibrėžtų tikslų. Todėl aš padariau savo pasirinkimą, kviečiu ir Jus palaikyti šią komandą kovo 3-iąją. Sergejus Dmitrijevas, kandidatas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą Darbo partijos sąraše.