Darbo partijos Telšių skyriui ir toliau vadovaus V. Bukauskas

Pirmadienį Darbo partijos Telšių skyriaus nariai susirinko į visuotinį-ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Jo metu skyriaus pirmininko pareigos toliau patikėtos Valentinui Bukauskui, o jo pavaduotojais išrinkti: Rimantas Adomaitis, Vilma Savickienė ir Kęstutis Anglickas.

Susirinkimo metu išrinkti skyriaus Tarybos nariai, kurių skaičių nuspręsta didinti iki 25, taip pat patvirtinta skyriaus kontrolės komisija, iždininkas, štabo į 2023 metų Savivaldybių tarybų narių-merų rinkimus vadovas.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R. Adomaitis ir Tarybos Darbo partijos frakcijos nariai Karolis Andrijauskas bei Stanislovas Čekanauskas pristatė Telšių rajone įgyvendintas Darbo partijos frakcijos rinkiminės programos nuostatas: nemokamą gyventojų pavėžėjimą rajone visuomeniniu transportu, spartesnį daugiabučių kiemų tvarkymą, finansinį prisidėjimą, skatinant buitinių nuotekų tinklų įrengimą rajono vietovėse, kaimo bendruomenių stiprinimą, skiriant didesnį finansavimą.

V. Bukauskas susirinkusiesiems pristatė praėjusio laikotarpio skyriaus veiklą, kalbėjo apie pandeminiu metu tekusius iššūkius. Kaip akcentavo skyriaus pirmininkas, didžiausia vertybė – partijoje esantys žmonės, kurių šiuo metu skaičius siekia 300. Tad jis pasidžiaugė vėl turima galimybe gyvai bendrauti ir bendraminčius kvietė toliau būti aktyviais drauge siekiant užsibrėžtų tikslų.