Panevėžio rajono darbiečiai susirinko aptarti svarbiausių darbų

Rugsėjo 29 -osios  vakarą Darbo partijos Panevėžio rajono skyriaus nariai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą į kurį atvyko ir  Darbo partijos Panevėžio miesto skyriaus pirmininkas, Darbo partijos vyriausiosios rinkiminės komisijos pirmininkas Petras Narkevičius.

Partiečiai išklausė jo pranešimą apie  rinkiminės komisijos darbą, tiesioginius partijos pirmininko rinkimus.

Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas Rimantas Trota informavo apie savo veiklą tarybos darbe bei skyriuje, supažindino partiečius su Darbo partijos tarybos kreipimusi, priimtu partijos tarybos posėdyje rugsėjo 28d. Apibendrino esamą padėtį partijoje ir pristatė skyriaus rinkiminės komisijos narius.

Panevėžio rajono skyriaus partiečiai pasiūlė 4 kandidatus į partijos pirmininkus. Taip pat buvo pasiūlytas kandidatas į Panevėžio rajono merus bei patvirtintas kandidatų į rajono tarybos narius sąrašas.

Susirinkimo metu buvo priimtas naujas narys bei jubiliejų proga pasveikinti partiečiai. Apsvarstę rimtus klausimus, partiečiai klausėsi liaudies muzikos kapelos iš Miežiškių „Rudenėlis“ dainų. Kartu dainavo , šoko ir vaišinosi rudens gėrybėmis.