Panevėžio darbiečius bendram darbui kvies naujai išrinkta skyriaus pirmininkė

Darbo partijos Panevėžio skyriaus nariai išsirinko naują pirmininkę, jos pavaduotojus ir tarybą. 

Bendru sutarimu Skyriaus pirmininke tapo dr. Sandra Jakštienė. Pristatytoje programoje ji akcentavo skyriaus viziją ir komandą.

„Matau, kad skyrius yra atviras pokyčiams, nusiteikęs keistis ir priimti naujus iššūkius. Dabar svarbiausia stiprėti, telktis bendroms iniciatyvoms ir naujiems darbams. Bet kokiam pokyčiui įgyvendinti reikalinga stipri komanda, tai yra vadovo pagrindinis sėkmės veiksnys”,- sakė S. Jakštienė. 

Taip pat buvo išskirti programiniai aspektai - veiklos sritys. S. Jakštienė akcentavo, kad dirbdama Panevėžio miesto savivaldybėje administracijos direktoriaus pavaduotoja kartu su išrinktais Tarybos nariais daug nuveikė kuriant, tobulinant Panevėžį. Ir toliau bus dedamos visos pastangos, kad Panevėžio miestas gražėtų, o panevėžiečiams čia gyventi būtų gera.

Sandra Jakštienė yra Socialinių mokslų daktarė. Daugiau nei 10 metų dirbo administracinį, pedagoginį, mokslinį darbą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daug laiko skiria jaunimo įtraukimui į savanorystę, turi patirties ES savanorystės projektų veikloje. Savanoriškais pagrindais vadovauja Panevėžio vietos veiklos grupei ir vadovauja miesto vietos plėtros vietos strategijos įgyvendinimo administravimui. Aktyviai inicijuoja renginius miesto bendruomenei. 2017 m. jaunimo apdovanojimuose laimėjo nominaciją „Jaunimui draugiškiausias savivaldybės administracijos darbuotojas”.