Panevėžio darbiečiai pasiryžę pokyčiams

Siekiant patobulinti Darbo partijos Panevėžio skyriaus veiklą, balandžio 5 d. Darbo partijos Panevėžio skyriaus pirmininkė dr. Sandra Jakštienė inicijavo anketinę apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti partiečių nuomonę apie pokyčių reikalingumą skyriuje.

Apklausoje dalyvavo 61 proc. visų 2018 m. balandžio 5 d. visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime dalyvavusių respondentų skaičiaus.

Visi apklausoje dalyvavę respondentai pritarė pokyčių įgyvendinimui skyriuje. Tyrimo metu buvo prašoma pateikti nuomonę, kokiose skyriaus veiklos srityse labiausiai reikalingi pokyčiai.

Rezultatai rodo, kad skyriuje reikia stiprinti bendravimą, telkti bendruomenę, skyriaus nariai norėtų, kad būtų organizuojama įvairesnių veiklų. Taip pat labai svarbu pritraukti ne tik jaunus, bet ir profesionalius naujus narius bei atkurti jaunimo organizaciją.

Apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, palankiausiai reaguotų į laipsniškus ir narių inicijuotus (ne vadovybės) pokyčius.

Dauguma teigė, kad yra linkę pritarti planuojamiems pokyčiams ir norėtų bendradarbiauti juos įgyvendinant. Iš rezultatų matyti, kad dauguma narių domisi naujovėmis ir prisidėtų prie pokyčių įgyvendinimo.

Respondentų nuomone, šių pokyčių įgyvendinimas prisidėtų prie teigiamų rezultatų artėjančiuose Savivaldos tarybos rinkimuose.