P. Kuizinas: Šeima - didžiausia vertybė

Jei manęs kas paprašytų nupiešti paveikslą, neabejodamas ant drobės tarytum tekantį kalnų upelį išvingiuočiau žodį ŠEIMA. Jame telpa viskas: ir namai, ir gamta, ir visi keturi metų laikai, ir tradicijos, ir tautiškumas, ir pilietiškumas, kasdienybė ir darbas bei poilsis...

Šis žodis man – gražus ir ypatingas. Mano lobių skrynioje – visas mano gyvenimas: žmona Virgina, dukra Laura su žentu Donatu, sūnus Mantas su žmona Monika ir keturi anūkai Fortūnatas, Kasparas Mykolas ir Maja. 

Mano laimės formulė – pyragų ir kvapnios žolelių arbatos aromatas namuose kas vakarą, jauki namų židinio šiluma, vaikų klegesys ir dažni artimųjų suėjimai. Tai, ko šeimoje išmokstame, pasidaliname su kitais. Jaučiu ypač stiprų ryšį su savo namiškiais, todėl mano dvasios stiprybė yra mano šeimos buvimas šalia, buvimas su manimi vakar, šiandien ir rytoj.

Esu žemaitis, kilęs nuo „dūnininkų“, iš Kelmės rajono. Gimiau ir užaugau Minupių kaime. Tėvas Antanas Kuizinas kolūkyje dirbo traktorininku, mama Ona Aldona Kuizinienė buvo namų šeimininkė. Turiu seserį Dalią ir du brolius – Česlovą ir Algirdą. Tėveliai daug pinigų neturėjo, tačiau stengėsi, kad visi vaikai būtume išleisti į mokslus, užaugtume dorais Lietuvos piliečiais.

Ilgus metus dirbau pedagoginį darbą, vėliau pasukau politikos keliu. Pasirinkau iššūkių kupiną kryptį, tačiau tokia veikla mane džiugina, skatina kasdien nepasiduoti, žengti koja kojon su naujovėmis ir atrasti geriausius sprendimus.

Gerbiu savo tautos istoriją, su šeima puoselėjame lietuviškumą, saugome tradicijas. Su žmona Virgina esame pasisiuvę tautinius kostiumus, visuomet juos dėvime valstybinių švenčių ir kitų renginių metu. Kasmet, prieš Šv. Velykas, visa šeima sėdame prie bendro stalo marginti margučių: skutinėjame, puošiame įvairiomis žolelėmis, vaškuojame. Ypač tą daryti mėgstame kartu su dukra Laura. Neslėpsiu, kasmet pranokstame patys save. Nelieku nuošalyje puoselėjant vietos bendruomeniškumą. 2002 m. įsteigiau Upynos kaimo bendruomenę. 2002–2006 m. buvau Upynos kaimo bendruomenės pirmininkas. Nuo 2012 m. – visuomeninės tarybos prie Upynos seniūnijos pirmininkas. Esu aktyvus Upynos miestelio bendruomenės narys, prisidėjau statant ženklą prie įvažiavimo į miestelį, kartu su bendruomenės nariais atnaujinome bažnyčios stogą, pasirūpinome, kad atsirastų bendruomenės namai. Nuo 2003 m. esu policijos rėmėjas. 2005 m. įkūriau Telšių rajono mokyklų vadovų asociaciją ir iki 2007 m. jai pirmininkavau.

Savo laisvalaikį stengiuosi praleisti gamtoje. Kadangi gyvenu Telšių rajone, Upynos miestelyje, su žmona gyvename ūkiškai, laukų darbus stengiuosi nudirbti pats. Taip darbuodamasis ir daug ką apsvarstau, ir galvą pravėdinu. Ne tik ūkio darbais domiuosi, bet ir gyvąja gamta. Jau bemaž tris dešimtis metų esu medžiotojas, nuo 1990 m. priklausau Šiaulių rajono Ilgšilio medžiotojų būreliui, o nuo 2010 m. jam vadovauju. Labai mėgstu drožinėti iš medžio, keliauti, domiuosi lietuvišku teatru.