Naujųjų metų proga – šventinis Anykščių skyriaus darbiečių susirinkimas

Gruodžio 29 d. Darbo partijos Anykščių skyriaus partiečiai palydėjo 2017 metus. 

Skyriaus pirmininkas R.Sargūnas ir administratorė B. Varnienė įteikė padėkos raštus skyriaus partiečiams jubiliatams. 

2017 m.  partiečiai išlydėjo pakilios nuotaikos, linkėjo vienas kitam sėkmės, puikių ateinančių metų.