Laisvės gynėjų diena Biržuose

Darbo partijos Biržų skyriaus nariai dalyvavo renginiuose, skirtuose pažymėti Laisvės gynėjų dieną.

Sausio 13 d. rytą prie Žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę paminklo Biržų darbiečiai sutiko Pagarbos bėgimo, kurį organizavo šauliai, dalyvius. Prie paminklo uždegė atminimo žvakutes. Vėliau žuvusius laisvės gynėjus pagerbė šv. Mišiose.