J. Gaudutienė: Aplinka, kurioje gyvename, yra svarbiausia!

Vilniaus miesto savivaldybės taryboje 2011-2015 m. Jolanta Gaudutienė dirbo Aplinkos komiteto pirmininke. 2012 m. jos iniciatyva buvo pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės ir Suomijos valstybės ambasados bendradarbiavimas bei gerosios patirties sklaida dėl urbanistinės žemdirbystės. Išanalizavus galimybes ir potencialą Vilniui tapti inovatyvesniu, žalesniu ir išmanesniu miestu, 2013 m. ji pateikė siūlymą Vilniaus miestui prisijungti prie Žaliosios skaitmeninės chartijos tikslų įgyvendinimo Vilniuje ir miesto taryba tam pritarė.

Pagrindinė Žaliosios skaitmeninės chartijos idėja – naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (toliau – IKT) Europos miestai gali rasti naujus, kūrybiškus klimato kaitos problemos sprendimus.

Vadovaujantis Žaliąja skaitmenine chartija miestai įsipareigoja dirbti kartu ir siekti įgyvendinti ES klimato kaitos tikslus:
•    didinti energijos vartojimo efektyvumą,
•    mažinti išmetamųjų teršalų kiekį,
•    užkirsti kelią klimato kaitai.

Tačiau Žaliosios skaitmeninės chartijos tikslai Vilniuje iki šiol neįgyvendinti.

"Kadangi man nuoširdžiai rūpi aplinka, kurioje gyvename mes, kurioje gyvens mūsų vaikai, atsakau už savo žodžius, kad tapusi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nare ir toliau sieksiu šių tikslų įgyvendinimo:
•    vystyti inovacijų platformas, kurios sudarys prielaidas mažai anglies dioksido išskiriančiai veiklai ir bendradarbiavimui su pramone, kad būtų remiama ekologiškesnė produkcija ir logistika, mažinti spūstis Vilniuje;
•    IKT pagalba efektyviau vartoti energiją ir diegti pažangius procesus, kurie sąlygos pastatų energijos vartojimo efektyvumą, platesnį atsinaujinančios energijos naudojimą, didelį dėmesį skiriant renovacijai, alternatyviems energijos gavimo šaltiniams;
•    diegti transformacinį visuomenės požiūrį į IKT, kuris skatins naujas vertybes ir elgseną, susijusią su naujais miestų valdymo, darbo, gyvenimo ir žaidimo metodais ir kt."
 Šiuo metu Žaliosios skaitmeninės chartijos veiklas įgyvendina 53 miestai iš 21 šalies, kuriose bendrai gyvena daugiau nei 26 mln. gyventojų.

Jolanta Gaudutienė - Darbo partijos Vilniaus miesto skyriaus pirmininkė, kandidatė į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą