Įvyko Darbo partijos Biržų skyriaus tarybos posėdis

Spalio 23 d. Darbo partijos Biržų skyriaus taryba susirinko į pirmąjį posėdį.

Skyriaus pirmininkas džiaugėsi gausėjančiomis skyriaus gretomis, mat susirinkimo metu į partiją buvo priimti du nauji nariai.

Posėdyje išrinkti ir patvirtinti Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto (Dalė Markutienė),  Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų (Laimutė Šernienė), Švietimo, kultūros ir sporto (Vilija Daukienė),   Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos (Gražina Paulauskienė) komitetų pirmininkai ir nariai. 

Taip pat buvo patvirtinti skyriaus grupių vadovai, o darbui su grupėmis vadovaus Nijolė Žukienė.  Susirinkusieji sprendė ir kitus svarbius klausimus, pasveikino tarybos narį Darių Balzą su jubiliejumi ir maloniai bendravo prie kavos puodelio.