Ingrida Venciuvienė: yra tik vienas kelias eiti pirmyn – rūpintis žmogumi

Ingrida Venciuvienė - vienintėlė moteris-kandidatė į merus Šiaulių rajone ir tai ją daro išskirtine. Kaip ji pati sako, moterys jau seniai įrodė, kad gali būti nepralenkiamomis vadovėmis. Juk ten, kur persipina profesionalumas, patirtis, atsakomybė ir moteriškas jautrumas bei noras bendrauti - galima tikėtis tik geriausių rezultatų.

Su Darbo partijos kandidate į Šiaulių rajono savivaldybės merus, Darbo partijos Šiaulių rajono skyriaus pirmininke, Šiaulių rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuviene kalbamės apie moteris politikoje bei nuveiktus darbus gimtajame Šiaulių rajone.

Gyvenate ir dirbate Šiaulių rajone. Papasakokite, kaip jis keitėsi?

Gimiau Kuršėnuose, Šiaulių rajone. Vėliau gyvenau ir mokiausi pačiuose Šiauliuose. Na, o baigusi mokslus grįžau gyventi rajone.

Šiaulių rajonas yra „žiedinė“ savivaldybė. Gyventojai neretai dirba Šiauliuose, o gyvena rajono savivaldybėje. Pagrindiniu Šiaulių rajono miestu vadinami Kuršėnai. Čia gyvena apie dvylika tūkstančių gyventojų. Kuršėnai tikrai nuolat keičiasi ir gražėja.

Pastarosios, besibaigiančios savivaldybės vadovybės kadencijos metu buvo rekonstruota pagrindinė L. Ivinskio aikštė, suremontuota sporto mokykla, ligoninė, renovuojami daugiabučiai, tvarkomi jų kiemai, asfaltuojamos gatvės, klojami šaligatviai, suplanuotas viešosios erdvės Ventos upės krantinėse įrengimas. Gražėja ir rajono gyvenvietės. Jose taip pat tvarkoma infrastruktūra, renovuojami pastatai, asfaltuojamos gatvės.

Esate Šiaulių rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja. Papasakokite apie savo kasdienį darbą. Ko Jums pavyko pasiekti šiose pareigose?


Mano darbo savivaldoje sritys – sveikatos ir socialinės apsaugos, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų klausimai. Rajone šiuo metu plečiama socialinių paslaugų gyventojams įvairovė, didėja socialines paslaugas gaunančių gyventojų skaičius. Vykdoma būsto pritaikymo neįgaliesiems programa. Plečiamas Vaikų dienos centrų, kurių rajone jau veikia septyni,  tinklas. Pradėtos teikti socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose (integrali pagalba į namus). Suformuotos dvi mobilios kvalifikuotų darbuotojų  komandos, kurios teikia įvairias paslaugas.

Dar vienas didelis pasiekimas –  suremontuotos viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Socialinės globos padalinio Meškuičiuose patalpos. Po remonto socialinės globos įstaigoje prižiūrimi 24 globotiniai, kuriems užtikrinamos pačios geriausios globos sąlygos.

Šiaulių rajono savivaldybė – viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo įgyvendinti  projektą „Socialinio būsto fondo plėtra“. Yra planuojama įsigyti 28 butus, kurie bus įtraukti į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių būstų sąrašą. Įgyvendinus projektą padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo ir darbo kokybė.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, padedant įveikti iškilusias problemas ir krizes šeimose. Įgyvendinant projektą  rajone įsteigti dveji „Bendruomeniniai šeimos namai“.

Čia nuolat gerinamos darbo sąlygos socialiniams darbuotojams. Rajono savivaldybė įsigijo 4 naujus automobilius, kurie perduoti Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijų socialiniams darbuotojams,  dirbantiems su šeimomis. Esant galimybei, naujus automobilius numatoma pirkti ir kitų seniūnijų socialiniams darbuotojams.

Kaip ir kasmet, iš sutaupytų socialinės paramos lėšų skirta materialinė pagalba rajone esančioms trims  šeimynoms.  Už gautas lėšas šeimynos gerino gyvenimo sąlygas jose augantiems vaikams.

Žinoma, kaip visoje Lietuvoje, taip ir Šiaulių rajono savivaldybėje yra įgyvendinamas "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ projektas.

Šiaulių rajono įtėvių rengimo komanda paruošė 4 asmenis, kurie artimiausiu metu žada tapti vaikų, netekusių tėvų, globėjais. Kuršėnų vaikų globos namai pradėjo vykdyti naujas veiklas. Vaikų namuose laikinai apgyvendinami vaikai su savo mamomis. Socialiniai globos namų darbuotojai moko mamas ir vaikus socialinių įgūdžių, padeda sustiprėti psichologiškai,  kol atsiranda galimybė mamai su vaiku grįžti namo.

Neįgaliesiems su psichine negalia planuojama įkurti bendruomeninius gyvenimo namus.

Renovuojama Gruzdžių gimnazija, steigiamos darželio grupės, ruošiamasi Kužių darželio renovacijai, Ginkūnų darželio priestato statyboms.

Šie ir daugelis kitų darbų – šios kadencijos kasdienybė. Džiaugiuosi, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba bei administracija yra aktyvūs, empatiški ir darbštūs. Dirbdami išvien mes kasdien geriname gyvenimo rajone kokybę. O tai – svarbiausias mūsų tikslas.

Ar aktyviai dalyvaujate rajone vykstančiuose renginiuose? Ką Jums duoda bendravimas su žmonėmis?

Jei tik turiu galimybę, būtinai būnu ten, kur vyksta renginiai. O jų tikrai Šiaulių rajone netrūksta.  Kiekvienoje seniūnijoje ištisus metus vyksta įdomūs ir įtraukiantys renginiai. Myliu žmones, mėgstu bendrauti. Dažnai po sunkios darbo dienos tai būna lyg atgaiva. Pabūni nuoširdumu dvelkiančiame kaimo bendruomenės renginyje, pakalbi su žmonėmis... Tai ir yra tikrosios gyvenimo vertybės – bendravimas, dalinimasis patirtimi, buvimas kartu, mokėjimas suprasti, galėjimas patarti.

Esate kandidatė į Šiaulių rajono merus. Turite daug įvairios darbo patirties savivaldybėje, LR Seime, ministerijoje. Kuo ši patirtis, Jūsų manymu, Jums naudinga? Ar ji daro Jus pranašesne prieš kitus kandidatus?

Matyt, toks jau mano likimas – visad esu arti socialinių problemų ir noriu jas spręsti. Jau pirmuose savo gyvenime savivaldos rinkimuose dalyvavau su mintimi: „Yra tik vienas kelias eiti pirmyn – rūpintis paprastu žmogumi“. Ir dabar man tai yra svarbiausia, veda į priekį, motyvuoja siekti užsibrėžtų tikslų.

Trys kadencijos Šiaulių rajono savivaldybėje nebuvo lengvos, bet davė didžiulės patirties. Dirbant vicemerės pareigose teko atstovauti rajoną, bendrauti, planuoti, ieškoti pačių geriausių sprendimų. Manau, kad mano indėlis – ženklus. Nemažai prisidėjau prie dabartinio Kuršėnų amatų centro pastato renovavimo. Su mano pagalba buvo įkurtas Dienos centras psichinę negalią turintiems rajono gyventojams. Prisidėjau prie naujų bendruomenių įsikūrimo. Nuveikta tikrai daug prasmingų darbų. Ir tikiu, kad galiu nuveikti dar daugiau.

Kas be ko, didžiulės patirties davė darbas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorės pareigose. Teko koordinuoti vaikų teisių apsaugos, šeimos, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, jaunimo politikos klausimus, rengti teisės aktus, juos įgyvendinti.

Esu vienintelė moteris kandidatų į merus sąraše. Nors dauguma vis dar mano, kad politika yra vyrų reikalas, Lietuvos moterys jau tikrai įrodė, kad gali užimti aukštus postus ir puikiai tvarkytis ne tik savivaldybės, bet ir valstybiniame lygmenyse.

Šiaulių rajone taip pat turime puikų pavyzdį – ilgametę Seimo narę, Seimo vicepirmininkę  Rimą Baškienę, kuri ne kartą įrodė, kad ten, kur sprendimų neranda vyrai – geriausią išeitį pasiūlo moterys.

Moterys, lyginant su vyrais, iš prigimties yra lankstesnės, kūrybiškesnės, socialiai jautresnės, turinčios didesnį poreikį bendrauti. Būtent toks vadovavimas, besiremiantis bendra problemų sprendimo paieška, konsultavimusi, yra tikros lyderystės pagrindas. Efektyviam sprendimui yra būtina kuo didesnė kompetencija, tačiau nei vienas žmogus negali turėti visų reikalingų žinių, todėl svarbiausia, ką turi mokėti vadovas – tai ieškoti, skatinti ir vienyti. Kandidatuodama į Šiaulių rajono savivaldybės merus aš to ir siekiu – tik bendrų ir visiems aktualių, naudingų sprendimų.

Papasakokite, kokių turite idėjų kaip tobulinti savivaldos darbą?

Pirmiausia, rajono meras turi gebėti bendram darbui sutelkti skirtingas nuomones turinčius, skirtingai mąstančius žmones. Turi būti įsiklausoma į kiekvieną – tiek tarybos narį, tiek ir mažiausio kaimo gyventoją. Visi mes esame Šiaulių rajono kūrėjai.

Kalbėjimasis su bendruomenėmis, seniūnais, seniūnaičiais turi tapti prioritetu. Net savivaldybės tarybos opozicija turi būti girdima ir gyventojams priimtini jų pasiūlymai turi būti įgyvendinti.

Kuri sritis Šiaulių rajone jums atrodo labiausiai apleista ir kuria džiaugiatės labiausiai?

Labai gaila, kad dar vis nėra skiriama pakankamai dėmesio Šiaulių rajono gatvėms ir keliams. Tikrai nesmagu prieš kuršėniškius, kad vieninteliame rajono mieste dar tiek daug neasfaltuotų kelių, kuriais kasdien gyventojai turi vykti į darbą, vaikai į mokyklą.

Manau, kad labai svarbu užtikrinti gerą susisiekimą, asfaltuoti gatves, kelius, įrengti tinkamą gyvenviečių apšvietimą, užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą. Juk tai turi įtakos kiekvieno iš mūsų gyvenimo kasdienybei. Esant šiems gyvenimui būtiniems patogumams, tikiu, daugėtų ir gyventojų Šiaulių rajone.

Na, o džiaugiuosi aš tuo, kad galime padėti jaunoms šeimoms. Nuo šių metų pradžios kiekvienam Šiaulių rajono naujagimiui skiriama piniginė 300 eurų dovana – parama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Didėja vietų skaičius vaikų darželiuose, gerėja vaikų popamokinis užimtumas, kuriasi vaikų dienos centrai. Tėvai gali kreiptis pagalbos, patarimo į Šeimos bendruomeniniuose namuose dirbančius specialistus. Tai palengvina gyvenimą kiekvienai jaunai šeimai.

Džiugina ir kultūrinis Šiaulių rajono gyvenimas. Taip pat  bendruomenių, seniūnaičių aktyvumas, jų daromi darbai, įgyvendinami projektai.

Ko palinkėtumėte Šiaulių rajono gyventojams ateinantiems metams?

Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už draugystę, bendrą darbą, už pateiktas mintis, idėjas, už kartu įgyvendintus darbus. Turime būti ir kurti kartu.
Ir tegul visų mūsų darbuose ir žodžiuose įsivyrauja vienybė, kuri šiandien ypatingai reikalinga. Tegul susikalbėjimas ir susitelkimas veda mus į priekį!

Tegul šeimose vyrauja ramybė, tegul netrūksta visiems sveikatos ir artimųjų meilės!