I. Fiodorova. Pildome savo rinkimų pažadus – dalis švietimo įstaigų darbuotojų į darbą vyks nemokamai

Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendė kompensuoti Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo dirbti į mokyklas išlaidas iš savivaldybės biudžeto. Tai – vienas tikslų, įrašytų į Darbo partijos atstovų rinkimų į savivaldybės tarybą programą.
Darbo partijos atstovė savivaldybės taryboje Indrė Fiodorova tiki, kad šis sprendimas padės pritraukti į rajoną kvalifikuotų švietimo darbuotojų bei palengvins naštą tiems, kurie jau čia dirba.


„Džiaugiuosi, kad mūsų siekis - kompensuoti šių darbuotojų išlaidas už kelionę į ir iš darbo – išpildytas. Apie tai mes kalbėjome dar dalyvaudami rinkimuose ir džiaugiamės, kad tai bus įgyvendinama jau nuo šio rugsėjo“, - teigia tarybos narė I.Fiodorova, neabejojanti, kad ir kiti partijos programoje įrašyti tikslai bus pasiekti.

Važiavimo dirbti išlaidų kompensaciją galės gauti darbuotojai, gyvenantys 10 ir daugiau kilometrų nuo švietimo įstaigos, kurioje dirba.

Į kompensacijas galės pretenduoti Kėdainių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, socialinių ir ugdymo centrų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ir mokyklų bibliotekininkai.

Išlaidos bus kompensuojamos važiuojantiems į darbą nuosavu transportu, nuomojamu ar naudojamu pagal panaudos sutartį transportu, vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.