Darbo partijos Rokiškio skyrius turi naują pirmininką

Spalio 20  d. 17 val. įvyko Darbo partijos Rokiškio skyriaus visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu skyriaus pirmininku tapo Vidmantas Maželis.

Posėdyje patvirtinta ir kontrolės komisija, kurios pirmininke išrinkta Aldona Martinonienė, o komisijos narėmis tapo Janina Macijauskaitė ir Marytė Ževeliauskienė. 

Skyriaus tarybą papildė išrinktas pirmininko pavaduotojas Vidmantas Karpavičius.