Darbo partijos Prienų skyrius aktyviai ruošiasi rinkimams

Darbo partijos Prienų skyrius antrąją žiemos dieną susirinko aptarti artėjančių rinkimų ir pasikalbėti su juos aplankyti atvykusiu Darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskich.

Gausiai susirinkęs darbiečių būrys patvirtino kandidatų į 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus sąrašą bei aptarė politinę situaciją Lietuvoje ir Prienuose. Savivaldos rinkimai jau visai ne už kalnų, todėl susirinkimo metu buvo aptartas ir strateginis rinkimų planas. Prieniškiai nusistatė ambicingus tikslus - kitoje kadencijoje pasiryžo laimėti mero postą bei tarybos narių daugumą.

Šaunus būrys Darbo partijos Prienų skyriaus narių turėjo galimybę pabendrauti su Darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskich. Susirinkusieji pasidalino mintimis, aptarė rūpimus klausimus.

"Nuoširdžiai dėkoju Pirmininkui Viktorui Uspaskich už palaikymą ir visiems susirinkusiems už bendrystės jausmą! Didžiuojuosi savo skyriumi ir savo komanda rinkimuose į savivaldybės tarybą. Mes nugalėsime!"- po visuotinio narių susirinkimo kalbėjo Darbo partijos Prienų skyriaus pirmininkė Rima Zablackienė.

Susirinkimui besibaigiant prieniškiai į savo gretas priėmė gausų būrį naujų narių, kuriuos asmeniškai pasveikino ir Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskich.