Kalvarijos darbiečiai aktyviai ruošiasi artėjančiam suvažiavimui

Penktadienį, kovo 23 d., Kalvarijos skyriaus darbiečiai susirinko aptarti aktualiausius skyriaus klausimus. 

Skyriaus pirmininkas Antanas Burinskas pasisveikinęs su partiečiais, paklausęs, kokia bendra nuotaika vyrauja skyriuje, kaip žmonės nusiteikę, kaip gyvena skyrius ir jo nariai, pasidžiaugė, kad eiliniame skyriaus susirinkime dalyvauja arti septyniasdešimties narių.

Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus buvo pagerbti skyriaus jubiliatai, kuriems įteiktos gėlės. Susitikimo metu Kalvarijos skyriaus nariai iškėlė kandidatą į Darbo partijos pirmininkus ir vieningai nusprendė, kad juo turi tapti Darbo partijos Garbės pirmininkas Viktoras Uspaskich.

Skyriaus susirinkimas taip pat patvirtino delegatus į Darbo partijos suvažiavimą, vyksiantį balandžio 15 d. Skyriaus partiečiai gausiai registravosi į suvažiavimą ir svečių teisėmis. Vėliau darbiečiai aktyviai diskutavo apie šių dienų politines bei kitas aktualijas.