V. Uspaskich: J.E. Prezidente Gitanai Nausėda, esate Konstitucijos garantas, tad užtikrinkite ją!

Pirmiausia, noriu išreikšti pagarbą jums. Per tokį trumpą prezidentavimo laikotarpį sugebėjote nekiršinti valstybės institucijų tarpusavyje, aiškiai suprasdamas mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą valdžios ir atsakomybės pasiskirstymą.

Neseniai jūsų iniciatyvos dėka dauguma partijų pasirašė memorandumą dėl didesnio savivaldybių savarankiškumo, platesnių galimybių ir t.t. Taip pat ėmėtės iniciatyvos dėl Baltarusijos įvykių ir aktyviai išreiškėte savo nuomonę dėl demokratijos stokos kaimyninėje šalyje, žmogaus teisių pažeidimų, nežmoniško elgesio su protestuotojais.

Džiugu, kad svetimame kieme daug ką pastebite, tai net sveikintina. Bet, gerbiamas Prezidente, nejaugi jūs nežinote, kad Lietuvos savivaldybėse egzistuoja hiper diktatūra? Ne vieną dešimtmetį čia klesti žmogaus teisių pažeidimai ir diskriminacija pagal politines pažiūras. Niekuo nesiskirianti nuo komunistų laikų, o gal net žiauresnė. Nes anksčiau buvo viena partija ir dėl vietinių viršininkėlių savivalės buvo galima pasiskųsti Vilniuje. O dabar nėra kur. Tai labai sumažina galimybę progresuoti rajonams, nes ne visada „savas“ yra kompetentingas kokybiškai ir efektyviai atlikti savo pareigas.

Pagal nusistovėjusią tvarką Lietuvos regionuose, kitų partijų atstovams įsidarbinti rajono įstaigose nėra jokių šansų. Maža to, jei tu dirbi ir nori išlaikyti darbo vietą, bet priklausai kitai partijai, privalai išstoti iš jos, o dažniausiai ir būtinai įstoti į partiją, valdančią rajoną. Tokią tvarką įvedė save tradicinėmis vadinančios partijos: socialdemokratai, konservatoriai, liberalai. Tokia pati tvarka susidarė ir valstybinėse įstaigose.

Kreipiuosi į jus, nes nei dabar, nei praeityje nebuvote susijęs nei su viena politine partija. Nors po truputėlį ryškėja jūsų favoritai, deja neatsirado tame sąraše nieko naujo, tad dėl to tenka šiek tiek apgailestauti.

Mano žodžius patikrinti labai paprasta. Sukurkit komisiją arba audito grupę – kaip pavadinsi, taip nepagadinsi – ir surinkit informaciją apie visų rajonų įstaigų vadovus, jų pavaldinius, o kartais net ir paprastus darbuotojus. Taip jūs pamatysite kada ir kokiai partijai priklausė tie žmonės, kada tapo to rajono valdančiosios partijos nariais.
 
Tik nereikia daryti butaforinės apklausos, nes žmonės, norėdami išsaugoti savo vietas, tiesos nepasakys, nes jų baimė bus didesnė, nei perspektyva prarasti darbo vietą, pasakius tiesą.

Tai kalbu ne iš nuogirdų, o iš asmeninių mūsų partijos narių patirčių. Ir tai jau niekuo nesiskiria nuo Baltarusijos, o gal net ir baisiau, nes Baltarusijos žmonėms diktatūra įgriso juodai ir jie, nebijodami paaukoti net savo gyvybės, išeina į gatves pasakyti ne diktatūrai ir autoritariniam režimui. Nuo tokių priemonių Lietuvos žmones gelbėja narystė ES ir tai, kad jie turi galimybę tiesiog išvažiuoti iš Lietuvos į tas šalis, kur gerbiamos žmogaus laisvės ir teisė į skirtingas pažiūras. Tuo tarpu mūsų valstybei tai nieko gero nežada, nes per nepriklausomybės laikotarpį iš Lietuvos emigravo daugiausiai žmonių visoje ES.

Jeigu jūs manote, kad tai yra normali tvarka, tada kokio velnio mes kišam nosį į Baltarusijos reikalus su savo pamokslavimais, kai pas save skatinam aiškią, net nepaslėptą diktatūrą ir autokratiją? Būtent dėl to iš Lietuvos bėga jaunimas – matydamas visų valstybės vadovų veidmainystę ir tokią globojamą „demokratiją“. Deja, tokia pati tradicija tęsiasi ir jūsų prezidentavimo laikotarpiu.

Mūsų partijos programoje yra numatyta daugiau savarankiškumo ir daugiau galimybių savivaldybėms, nei jūsų inicijuotame ir pasirašytame memorandume. Bet drįstu suabejoti, ir jau šiandien esu tikras, kad šitas savarankiškumas paskatins dar didesnę vietos vadukų diktatūrą.

Todėl, gerbiamas Prezidente, jūs, kaip Konstitucijos garantas, kurioje juodu ant balto įrašyta ir užtikrinta teisė bei laisvė pasirinkti tikėjimą ar politinę priklausomybę bei draudžiama varžyti žmogaus teises dėl jo rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, turite dėti visas pastangas panaikinti diskriminaciją šitose srityse.

Kitaip neturės prasmės jokie jūsų memorandumai, kuriuos galima būtų vertinti kaip eilinį populizmą ir reitingų siekimą, kuo visas kadencijas užsiiminėjo prieš jus buvusi Prezidentė, skaldžiusi visuomenę, skatinusi autokratiją visose valstybės valdymo grandinėse ir diskriminavusi kitaip mąstančius.

Su pagarba
Viktoras Uspaskich