V. Uspaskich: Lietuva mini tragiškai iškilų savo istorijos įvykį

Sausio 13-osios išvakarėse suliepsnojo atminimo laužai, skambėjo laisvės kovotojų dainos. 14 gynėjų, žuvusiųjų nuo sovietų kariuomenės veiksmų, buvo pagerbti dainomis, gėlėmis, žvakių liepsnomis.

Istorinę dieną tūkstančiai beginklių žmonių, suvienyti vieno bendro laisvės, nepriklausomybės troškimo, drąsiai stojo į kovą už mūsų visų Laisvę, už nepriklausomą Lietuvos valstybę! Žemai lenkiu galvą…

Taip jau atsitiko, kad aš 1991 m. buvau prie Parlamento. Tiesa, rytojaus rytą, po tragiškų įvykių. Atvykau po to, kai V. Landsbergis apie 4 val. ryto rusų kalba kreipėsi per televiziją (buvo tik garsas, nes vaizdo jau neberodė).

Šiandien, kai visuomenė skaldoma, vertėtų prisiminti svarbiausios jaunos valstybės jėgos šaltinį - jos žmonių vienybę ir susitelkimą. Svarbu, kad nebūtų kartojamos senos klaidos, kad politikai sugebėtų atsigręžti į valstybę ir jos žmones, jų rūpesčius ir interesus. O žmonės galėtų džiaugtis ir didžiuotis savo valstybe už kurią kovojo.

Sveikinu Jus visus su Lietuvos laisvės gynėjų diena. Saugokime ir branginkime Laisvę, būkime vieningi šiandien ir visados!


Viktoras Uspaskich,
Darbo partijos pirmininkas
Europos Parlamento narys