V. Uspaskich: dėl mobilumo paketo sukelto triukšmo

Suprantu, kad prieš rinkimus kai kam kyla didelis noras pasireklamuoti ir dar kolegų sąskaita. Juolab, tuomet kai žurnalistai nelabai įsigilinę į temą, labai lengva klaidinti visuomenę.

Šiuo paketu, pirmiausia, siekiama suvienodinti bazines socialines garantijas transporto sferoje dirbantiems darbuotojams.

Juk apie tai kalba visi – ir apie vienodus minimalius atlyginimus, ir apie pensijas visoje Europoje. Tai kalba net ir pats ministras Rokas Masiulis bei visa Vyriausybė, bet kai reikia tai realiai įgyvendinti, jie ne tik kad nepritaria, bet dar ir trukdo. Tačiau būtent aš – vienas iš politikų garsiai kėliau klausimą dėl minimalaus atlyginimo kėlimo ir darysiu tai ateityje.

Įdomiausia yra tai, kad net tas kolega, kuris norėjo pasireklamuoti savo kolegų sąskaita, pats skubėjo užkirsti kelią Lietuvos darbuotojams gauti geresnes sąlygas. Nors po susijungimo su Puteikiu skelbė, kad sieks vienodų bazinių pajamų visiems, visur tai reklamavo ir net žadėjo, kad sieks pensijų kompensavimo Lietuvos pensininkams, kas yra visiškas blefas. Bet jo realūs veiksmai kaip tik atvirkščiai – trukdo atsirasti tokioms bazinėms pajamoms.

O aš pareiškiu viešai, kad susipažinsiu su galutiniu šio įstatymo projektu, nes šiandien jam yra pateikta dar 3000 pasiūlymų ir pataisų, todėl jis grąžintas į komitetą tobulinti. Ir, jeigu matysiu, kad jis užtikrina gilesnę Lietuvos integraciją į ES ir garantuoja didesnes pajamas Lietuvos vairuotojams bei darbuotojams, aš balsuosiu UŽ!

Nes mūsų Darbo partijos programoje yra įrašytas toks punktas: „mes manome, jog visi Europos sąjungos gyventojai turi jaustis pilnaverčiais šios sąjungos nariais ir turėti bazinį pragyvenimo minimumą, užtikrinantį svarbiausius žmogaus poreikius! ES privalo turėti: vieningą minimalaus atlyginimo, pensijų ir socialinių garantijų nustatymo mechanizmą. Vienodas išmokas žemdirbiams. Vienodas darbo sąlygas. Vienodas sąlygas verslui. Vienodas galimybes judėti Europoje mokslo tikslais, dirbti išsaugant socialines garantijas. Vienodą žmogaus teisių teisinę bazę. Vienodą taikią, pragmatišką užsienio politiką“.

Todėl pareiškiu, kad negaliu savo programoje reklamuoti vieną, o iš tikrųjų meluoti ir daryti kitaip.

O Vyriausybė turėtų stengtis kurti tokias verslo sąlygas, kurios būtų naudingos Lietuvoje – taip pat, kaip ir Vokietijoje.

Jau nekalbant ir tai, kad net jeigu dabar plenariniame posėdyje būtų nubalsuota už, tai reikštų tik leidimą Parlamentui pradėti derybas su Taryba ir Komisija. Tai toli gražu nereiškia kažkokio galutinio susitarimo. Be to, yra beveik 100 proc. aišku, kad trišalės derybos neprasidėtų ankščiau, nei po naujų rinkimų, o naujas Parlamentas netgi turi teisę pareikšti, kad pirmo skaitymo patvirtinimas (būtent šis dabartinis Europos Parlamento balsavimas) jiems atrodo nepriimtinas. Tuomet gali būti iš naujo prašoma persitarti Transporto komitete ir perbalsuoti plenarinėje sesijoje prieš pradedant derybas.

Tad ministrui – nežinia ar sąmoningai, ar dėl nesusipratimo – patarčiau neklaidinti visuomenės, nekelti panikos ir neskleisti nesantaikos.

Visi Lietuvos europarlamentarai, išskyrus A. Guogą, kreipėsi į Europos Parlamento pirmininką, kad šis įstatymo projektas būtų grąžintas tobulinti į komitetą.

Darbo partijos pirmininkas, Europos Parlamento narys Viktoras Uspaskich