Darbo partija įvertino naujos Vyriausybės programą ir pateikė savo pastabas

Darbo partijos frakcija su paskirtąja premjere Ingrida Šimonyte ir jos komanda aptarė naują Vyriausybės programą. „Mes, kaip konstruktyvi opozicinė frakcija, gerbdami rinkėjų valią ir norą turėti būtent tokią valdančiąją daugumą ir naują Vyriausybę, o artimiausius ketverius metus gyventi būtent pagal tokią Vyriausybės programą, kuri buvo deklaruota rinkimų metu, nors ir turėdami kai kuriais klausimais skirtingą nuomonę, nutarėm netrukdyti jos priėmimui ir susilaikyti vyksiančiame balsavime, leidžiant naujai daugumai pateisinti menamus žmonių lūkesčius“, – sako Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

Frakcijos nariai, įvertinę aštuonioliktosios Vyriausybės programą ir išklausę premjerę bei jos komandos atsakymus į pateiktus klausimus, atkreipė dėmesį į esminius naujos Vyriausybės ir Darbo partijos programinius skirtumus: naujų gerai apmokamų darbo vietų kūrimą, aktyvios regioninės politikos vykdymą, ypatingos investicinės aplinkos kūrimą, priemones ir siekius švietimo srityje, sveikatos apsaugos sistemoje, socialinėje politikoje, skaidrų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą ir viešą informacijos prieinamumą, naują požiūrį užsienio ir krašto apsaugos sistemose. Taip pat pasigesta sisteminio požiūrio į valstybės tarnybos pertvarką, biurokratinio aparato mažinimą, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimą.

„Mūsų programiniai nuostatai ambicingesni, norime daugiau dėmesio ir konkretumo regioninei politikai, atskirties mažinimui, darbo vietų kūrimui ir investicijų plėtrai, darbo užmokesčio didinimui. To pasigendame pristatytoje Vyriausybės programoje. Norime siekti ir geresnių rezultatų valstybės valdyme, aiškumo – kaip didės pensijos, ar bus mažinama socialinė atskirtis. Šiose srityse programa per abstrakti, bet mes netrukdysime dirbti naujai Vyriausybei suteikdami tam tikrą pasitikėjimo kreditą ir balsuodami susilaikysime“, – teigia V. Jukna.

Nors susitikimas praėjo konstruktyviai ir buvo aptarta daug klausimų, tačiau Darbo partija yra užsibrėžusi ambicingų tikslų siekti geresnių rezultatų valstybės valdyme, efektyviai išnaudojant esamus resursus, neužkraunant skolų naštos ant ateities kartų pečių.

„Vyriausybės programoje galima įžvelgti ir kai kurių panašumų su Darbo partijos programa, tačiau mūsų programa „agresyvesnė“ ir ji atneštų daugiau naudos šaliai. Ypatingai efektyvesnė mūsų  programa yra investicinės aplinkos kūrime, regioninės politikos, renovacijos programoje, socialinėje politikoje, motyvuojančioje dirbti, o ne užsiiminėti neuždirbtų gerybių dalinimu. Švietimo sistemoje siūlome naują, vertybiniu pagrindu grindžiamą požiūrį, teikiant fundamentalias žinias ugdant asmenybes, naujos kartos lyderius. Mūsų programoje numatyta tobulinti profesinį mokymą ruošiant reikiamus specialistus. Sveikatos apsaugos sistema reikalauja esminių pertvarkų, nukreiptų į ligų prevenciją, sveikatos priežiūrą ir gilią situacijos analizę vertinant pandemijos metu likimo valiai paliktų žmonių su kitomis ligomis situaciją. Turi būti sukurtos ypatingos priemonės, motyvuojančios mūsų Lietuvos žmones grįžti iš emigracijos. Rinkimų kampanijos metu suformulavome aiškius pasiūlymus kaip sukurti sąlygas emigrantų grįžimui, kuriant jiems motyvuojančią sistemą dirbti tėvynėje. Siūlome pragmatiškesnę užsienio politiką. Griežtai pasisakome už slaptumo žymų panaikinimą tose srityse, kur naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, padarant šią informaciją viešai prieinama, tai užtikrins visuomenės kontrolę ir efektyvų lėšų panaudojimą bei t.t. Jeigu besiformuojanti valdžia atsižvelgs į Darbo partijos programinius tikslus, mes pasiryžę visomis išgalėmis padėti įgyvendinti šias nuostatas“, – sako Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich.