Už sustabdytą Šiaulių miesto biudžeto lėšų švaistymą M. Veličkai atimta parašo teisė

Pirmadienį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius atšaukė darbiečio Marijaus Veličkos, kaip jo pavaduotojo, parašo teisę.

Kiek anksčiau 15 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių pasirašė teikimą, kuriame kaltina Šiaulių miesto merą bei vicemerą ir administracijos direktorių organizavus ir įvykdžius galimai korupcinį sandorį, susijusį su Šiaulių arenos koncesija. Taigi oficiali direktoriaus įvardinta tokio sprendimo priežastis - pavaduotojas atstovauja politinei partijai, pasirašiusiai po interpeliacija. Tačiau, pasirodo, kai kas buvo nutylėta.

„Liko nepaminėta priežastis, dėl kurios ūmai imtasi tokių priemonių. Ją administracijos direktorius A. Bartulis įvardijo per rytinį Savivaldybės vadovų ir departamentų direktorių pasitarimą, bet žurnalistams apie tai nutylėjo. Mano parašo atšaukimo priežastimi tapo šių metų lapkričio 15 d. pasirašytas raštas. Tą dieną pavadavau administracijos direktorių ir pasirašiau raštą, kuriame konstatuota, jog Šiaulių arena pagal koncesijos sutartį valdanti VšĮ „Pramogų sala“ nėra pateikusi privalomos viešosios ataskaitos už 2017 m. Rašte pažymėta, kad toks koncesininko elgesys yra esminis sutarties pažeidimas, bei pareikalauta sumokėti baudą,"- tikrąsias priežastis įvardino Darbo partijos prezidiumo narys, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Velička.

Viešųjų įstaigų įstatyme yra nurodyta, jog viešąją ataskaitą už praėjusius metus privaloma pateikti iki gegužės 1 d. Apie tai žodinio pokalbio metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Velička informavo tiek patį direktorių A. Bartulį, tiek ir merą A. Visocką. Tačiau į tai – nebuvo reaguojama.

Teisinį išsilavinimą turinčiam pavaduotojui „kyla pagrįsta abejonė, ar Savivaldybė teisėtai moka koncesijos mokestį VšĮ „Pramogų sala“, kurios dalininkas Gintaras Radavičius jau yra nuteistas už nusikalstamą veiką“.
„Mes, nežinodami tikrosios padėties, t.y. neturėdami audito išvados, kuri patvirtintų duomenų teisingumą, vis mokam ir mokam. Jei šiais faktais susidomėtų STT – realiai tai pinigų iššvaistymas neturint tam juridinio pagrindo“, – nuogąstauja darbietis M. Velička.