Sveikinimas Konstitucijos 25-mečio proga

Mieli kolegos, partiečiai, 

šiandien sukanka 25 metai nuo tos dienos, kai 1992 m. spalio 25 d. referendumu buvo priimtas pagrindinis mūsų šalies dokumentas – Konstitucija. Tai aukščiausią teisinę galią turintis valstybės įstatymas, kuriame įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės, kuriame apibrėžiamos valdžios institucijos ir santykiai tarp jų, kuriame atsispindi pagrindiniai demokratiniai principai. 

Ypač dabar, kai tenka susidurti su vis daugiau iššūkių, turime atsigręžti į Konstitucijoje įtvirtintas pamatines vertybes, apmąstyti jos reikšmę, apgalvoti prasmę. Prieš 25 m. referendumu nusprendėme, kaip norime gyventi, kokiomis gairėmis vadovausimės.  Svarbiausiame valstybės dokumente išreiškėme savo valią, kad esame demokratinė nepriklausoma respublika, kad Lietuvos valstybę kuria tauta. Čia įtvirtinti mūsų tautos simboliai – vėliava, herbas, himnas, čia užrašyta mūsų sostinė – Vilnius, čia skelbiama, kad valstybinė kalba – lietuvių.  Ir kaip gražiai Konstitucijoje pasakyta, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. 

Tai gyvenimo gairės, stimulas kurti teisingesnę ir darnesnę visuomenę.  Kiekvienas iš mūsų žinome, kad šeima yra vertybė, kad privalome gerbti tėvus, turime teisę mokytis, gydytis, rinkti ir būti renkamiems. Turime teises, laisves, bet turime ir pareigas. Pareigas sau, artimiesiems, Tėvynei.

Branginkime  šį dokumentą, nes jis saugo pačius svarbiausius visuomenės ir valstybės interesus, atspindi visuotinį teisingumo supratimą.  Tai dokumentas, neleidžiantis nukrypti nuo dorovinių normų, įstatymiškai įtvirtinantis visuomenės gyvenimo nuostatas, garantuojantis galimybę ginti savo teises. Laikydamiesi šio teisės akto nuostatų, tuo pačiu laikysimės ir bendražmogiškų vertybių, būsime pilietiška ir darni visuomenė.

L.e.p. Darbo partijos pirmininkas Šarūnas Birutis