Susitarime dėl švietimo politikos Darbo partijos siūlymai

Į šį susitarimą įtraukti visi Darbo partijos Švietimo komiteto siūlymai, apimantys visų Lietuvos žmonių ugdymą – nuo pačių mažiausiųjų iki senjorų. Apie 1,5 mlrd. Eur – tiek planuojama investuoti į švietimo sistemą.

Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskich teigimu, pagaliau pavyko padaryti tai, ko Lietuvos švietimui reikėjo jau seniai.

„Darbo partija šiam susitarimui teikė daug pasiūlymų. Džiaugiamės, kad į juos buvo atsižvelgta. Tai yra sisteminiai pokyčiai, kurie teigiamai palies nuo mažiausio mūsų šalies piliečio iki senjoro. Kiekvienas, norintis tobulėti ir mokytis, privalo turėti valstybės garantuojamas sąlygas, o švietimo politika turi būti orientuota į žmogų ir realius šalies poreikius. Laikas pereiti nuo kalbų prie darbų ir kuo skubiau, nes situacija švietimo srityje, pripažinkime, nėra gera“, - teigia V. Uspaskich.

Pokyčiai – būtini

Tai, kad pokyčiai būtini, įrodo ir skaičiai. Štai vien Vilniuje šiemet į valstybinius darželius nepateko apie 3 tūkst. vaikų, daugiausia jų – iki 3 metų amžiaus.

„Šis susitarimas kalba apie galimybę visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams patekti į darželius, juk šiuo metu, deja, ne visi vaikai gali patekti į valstybines švietimo įstaigas. Kalbame ir apie senjorus – kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus, norintis dirbti, turi turėti tokią galimybę. Persikvalifikuoti ar atnaujinti savo įgūdžius – visa tai ir dar daugiau turi būti prieinama kiekvienam vyresniam žmogui“, - neabejoja į susitarimo dėl švietimo grupę deleguota Seimo Darbo partijos  frakcijos narė Ieva Kačinskaitė–Urbonienė.

Darbo partijos pastangomis į susitarimą įtrauktas profesinio mokymo įvaizdžio ir studijų patrauklumo didinimas. Numatoma, kad ne mažiau 50 proc. ugdymo turėtų vykti praktiniu būdu įmonėse, įstaigose, kad profesinių mokyklų absolventai turėtų realius, o ne tik teorinius įgūdžius.

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 30 tūkst. laisvų darbo vietų, tad vyresnis amžius ar profesinis ugdymas, anot Seimo narės, neturėtų tapti kliūtimi įsidarbinant, svarbu suteikti galimybę žmonėms persikvalifikuoti, įgyti praktikos, ne tik teorinių žinių. Darbo partija teigiamai vertina pedagogų perkvalifikavimą ir atsargiai žiūri į didėjančius reikalavimus stojant į aukštąsias mokyklas.

„Suprantame, kad kokybinių pokyčių nepasieksime be sisteminių pakeitimų, palaikome šio susitarimo tekstą, tačiau akcentuojame lygias visų švietimo sistemos dalyvių galimybes: ir toliau sieksime, kad jas turėtų tiek studijuojantys, tiek keliantys kvalifikaciją. Deja, bet socialiniai, ekonominiai veiksniai Lietuvoje vis dar turi didelę įtaką mokslo prieinamumui, tą turime išrauti su šaknimis“, - akcentavo parlamentarė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Dėl konkrečių poįstatyminių aktų įgyvendinimo priemonių  ir toliau bus tariamasi su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis.