Darbo partija susijungė su Krikščionių partija

Šiandien Šiauliuose vykusiame bendrame Darbo partijos (leiboristų) ir Krikščionių partijos suvažiavime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta šių dviejų partijų susijungimui. Naujoji partija vadinasi Darbo partija ir turi ankstesnį Darbo partijos logotipą. Naujosios partijos pirmininke išrinkta Loreta Graužinienė.
„Simboliška, kad būtent šiandien, kai švenčiame partijos dešimtmetį, Darbo partija pradeda naują gyvavimo etapą. Visada buvome komanda, sugebanti susitelkti, kai būna sunku. Man garbė būti išrinktai Darbo partijos pirmininke. Atiduosiu šiam darbui visas jėgas, žinias ir patirtį“, — kalbėjo Darbo partijos pirmininkė L. Graužinienė ir pabrėžė, jog partija ir toliau tęs savo kryptį, kovodama už teisingumą ir žmogaus teises.
Naujoji Darbo partijos pirmininkė žadėjo vadovautis komandinio darbo principu, kuris bus grindžiamas pasitikėjimu ir supratimu, taip pat skirti daug dėmesio darbui su skyriais bei stiprinti komitetų veiklą: „Mus visus vienija Darbo partija, kurios komandos išskirtinis bruožas yra aukšta kompetencija ir sąžiningumas. Darbo partija, įžengdama į naują gyvavimo dešimtmetį, žengia taip pat ryžtingai kaip ir 2003-aisiais — po susikūrimo“, — sakė L. Graužinienė. 
Suvažiavime buvo patvirtinta ir Darbo partijos programa, statutas ir struktūra: prezidiumas, taryba, etikos ir kontrolės komisijos. Išrinkti 9 partijos pirmininkės pavaduotojai: Virginija Baltraitienė, Vilija Filipovičienė, Valentinas Bukauskas, Kęstutis Daukšys, Vydas Gedvilas, Artūras Paulauskas, Jonas Pinskus, Šarūnas Birutis ir Gediminas Vagnorius.
„Sveikinu visus su jubiliejumi. Džiaugiuosi, kad sėkmingai nukeliavome į antrąjį dešimtmetį. Politinei organizacijai 10 metų yra labai mažai, net ir 1000 metų yra mažai, nes partija turi gyvuoti amžinai. Juk ir darbas yra amžinas. Loreta parodė profesionalumą, ryžtą, ištikimybę ir sutiko prisiimti atsakomybę, todėl ji bus geriausia partijos pirmininkė“, — sveikindamas susirinkusius partiečius ir svečius kalbėjo Darbo partijos įkūrėjas, šiame suvažiavime išrinktas Garbės pirmininku Viktoras Uspaskich.
Suvažiavime buvo nuspręsta, kad į Prezidento rinkimus Darbo partija kels Artūro Paulausko kandidatūrą. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dėkojo už pasitikėjimą, savo kalboje pabrėždamas, jog į Lietuvą pagaliau turi grįžti socialinis, ekonominis ir visuomenės stabilumas.
Susijungusi su Krikščionių partija, Darbo partija tapo didžiausia politine jėga Lietuvoje.