Seimo opozicija: nespekuliuokime rezoliucija, skirta Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmečiui

Artėjant Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmečiui, Seimo opozicinių partijų nariai atkreipia dėmesį, kokia svarbi ir ypatinga vertybė yra laisvė. Laisvė puoselėti tautos istorinę atmintį, autentiškumą, meilę tėvynei ir vienybę sunkių akimirkų metu. Todėl opozicija pritaria Seimo rezoliucijos „Dėl laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečio“ projektui, kurį pasirašė įvairių frakcijų nariai, tačiau nenori, kad šis dokumentas taptų spekuliacijų priežastimi.

„Mes prisimename to meto, Sausio – 13-osios, svarbą, gerbiame kiekvieno žmogaus – tiek politiko, tiek kitų profesijų, tautų ar pažiūrų atstovų – indėlį, kurio dėka šiandien esame laisvi ir kuriame Nepriklausomą Lietuvą. Be vienybės, be visų tų, kurie  nepabūgo ir drąsiai stovėjo prieš tankus, mūsų šalį tebekaustytų grandinės iš rytų. Pasakyti tik ačiū – tai nepasakyti nieko, nes nėra žodžių, galinčių apibūdinti visas aukas ir pastangas išlaisvinti Lietuvą, todėl pritariame rezoliucijai ir reiškiame jai palaikymą“, - teigia Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

Viešojoje erdvėje pasigirdus įvairių interpretacijų dėl rezoliucijos vieno sakinio galimų pasekmių, Seimo opozicija pareiškia, kad rezoliuciją suprantame kaip skirtą laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečiui paminėti, kuri neturi būti pagrindu iš naujo interpretuoti galiojančius teisės aktus. Opozicija laikosi Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo, kuris teigia, kad Konstitucija nenumatė galimybės laikyti kurį nors asmenį, nesantį Lietuvos prezidentu ir nerinktą tautos, prilyginti valstybės vadovui.

„Šiuo klausimu Konstitucijoje nėra nustatyta jokių išimčių. Viešojoje erdvėje vėl pasigirdus diskusijoms šia tema, norime aiškiai pasakyti -  nepritariame nuolatiniam spekuliavimui šiuo klausimu ir raginame visas politines jėgas gerbti KT sprendimą“, - teigia Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Algirdas Sysas.

„Konstitucinis Teismas labai aiškiai ir nedviprasmiškai 2002 metų birželio 19 d. nutarime konstatavo, jog „Pagal Konstituciją įstatymų leidėjui neleidžiama nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigtas individualus, nuo visų kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso besiskiriantis Respublikos Prezidento teisinis statusas ir sudarytos teisinės prielaidos kurį nors kitą asmenį prilyginti Respublikos Prezidentui – valstybės vadovui“, – teigia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Seimo narė Aušrinė Norkienė.

Opozicinių frakcijų narių įsitikinimu, Sausio 13-osios įvykiams atminti skirta rezoliucija neturi skaldyti nei visuomenės, nei Seimo narių, dėl to opozicijos atstovai ją siūlytų redaguoti, atsisakant Konstitucinio Teismo doktrinos neatitinkančių ir prieštaravimus keliančių nuostatų.