Darbo partijos frakcija: rudens Seimo sesija – valdantieji turi suprasti, kad pats metas pradėti spręsti rimtus klausimus

Artėjanti Seimo rudens sesija žada būti įtempta. Numatomas ilgas planuojamų darbų sąrašas, tarp kurių svarią vietą užims ir Seimo Darbo partijos frakcijos siūlymai. Frakcijos siūlomi pakeitimai susiję su verslo sąlygų gerinimu bei šeimoms ir vienišiems žmonėms tenkančios naštos lengvinimu.

„Tikiuosi, kad pagaliau pradėsime spręsti rimtas problemas, dėl kurių ir buvome išrinkti į Seimą. Iki šiol valdantieji blaškėsi ties pavienėmis problemomis, štai pavasario sesijoje esminiai klausimai buvo susiję daugiausiai su LGBT, tačiau argi tai dabar svarbiausia? Reikia pagaliau susikoncentruoti ir pradėti orientuotis į ilgalaikes šalies perspektyvas, ekonomikos, kuri yra visos šalies variklis, stabilumą. Tam Darbo partijos frakcija skiria didelį dėmesį. Taip pat akcentuojame vienišų žmonių ir šeimų padėtį, nes skurdo rizika šiose grupėse yra viena didžiausių“, - teigia Darbo partijos frakcijos seniūnas parlamentaras Viktoras Fiodorovas.

Tarp siūlymų – Civilinio kodekso pakeitimas, nustatantis, kad finansų įstaiga, norėdama  nutraukti dalykinius santykius su klientu, privalėtų gauti teismo leidimą. Toks reglamentavimas būtinas, kadangi šiuo metu, klientui vengiant arba atsisakant finansų įstaigai ar kitam įpareigotam subjektui prašant pateikti papildomą informaciją, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai gali atsisakyti vykdyti pinigines operacijas, nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su klientu.

„Įgyvendinat Darbo partijos programos nuostatas siūlysime pakeisti ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą – nustatyti, kad asmeniui, besinaudojančiam sporto paslaugomis, būtų grąžinamas gyventojų pajamų mokestis. Taip pat bus siekiama padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), kad mažiausiai uždirbantys asmenys gautų daugiau pajamų“, - teigia V. Fiodorovas. Šiuo metu NPD siekia 400 eurų.

Tarp Darbo partijos frakcijos siūlymų – ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo keitimo projektas. Bus siūloma įmonėms, kurių metinė apyvarta siekia iki 300 tūkst. Eur, taikyti nulinį pelno mokesčio tarifą pirmaisiais veiklos metais.

Į Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą bus siūloma įtraukti nuostatą, kad būtų kompensuojami specialiosios paskirties medicininiai maisto produktai.

Dėmesys šeimoms ir vienišiems žmonėms

Dėmesys šeimoms yra vienas Darbo partijos frakcijos prioritetų, todėl bus siūloma keisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, kad auginantys 3 ir daugiau vaikų turėtų 3 darbo dienas papildomų kasmetinių apmokamų atostogų. Taip šeimos galės praleisti daugiau laiko kartu. Į šį projektą taip pat įtrauktas siūlymas suteikti iki 5 laisvų darbo dienų, mokant vidutinį darbo užmokestį, mirus artimam giminaičiui.

Siekiant mažinti skurdo rizikos rodiklius šalyje, bus siūlomas ne vienas svarbus projektas. Šalpos išmokas gaunantiems asmenims bus siūloma įtvirtinti 200 eurų paramos krepšelį. Taip pat norima pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymą – siūloma praplėsti paramos gavėjų sąrašą, kad paramą galėtų gauti ir šalpos neįgalumo bei šalpos senatvės pensijas gaunantys asmenys.

Darbo partijos frakcija Seime dar kartą siūlys keisti Socialinio draudimo pensijų įstatymą ir suteikti galimybę našliui ar našlei pasirinkti mirusiojo sutuoktinio didesnę pensiją. Tokią pensiją galėtų gauti apie 210 tūkst. našlių.

„Statistika negailestinga – didžiausias skurdo rizikos lygis yra tarp senjorų bei žmonių, kurie vieni augina vaikus. Šis skurdo rizikos lygis per 2020 metus ženkliai išaugo, skurdo rizikos riba padidėjo nuo 379 iki 430 eurų. Taigi šių žmonių situacija nepavydėtina ir ją būtina kuo skubiau keisti“, - sako parlamentarė Ieva Kačinskaitė – Urbonienė. Statistikos departamento duomenimis, skurdo rizikos lygis pernai išaugo 0,3 punkto iki 20,9 proc., o žemiau skurdo pernai Lietuvoje gyveno apie 585 tūkst. gyventojų.

Bus taip pat siūloma sudaryti galimybę tėvams pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais dirbti ir gauti vaiko priežiūros išmoką ir tuo atveju, kai pajamų dydis didesnis už vaiko priežiūros išmoką arba jai lygus.

Visiems švietimo sistemos dalyviams – lygios teisės

Darbo partijos frakcija palaikys visus su švietimo susitarimu, kurį rugsėjo 1-ąją pasirašė parlamentinių partijų atstovai, susijusius įstatymų projektus.

Šis susitarimas, anot į susitarimo dėl švietimo grupę deleguotos parlamentarės I. Kačinskaitės–Urbonienės, kalba apie galimybę visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams patekti į darželius, juk šiuo metu, deja, ne visi vaikai gali patekti į valstybines švietimo įstaigas.

„Kalbame ir apie senjorus – kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus, norintis dirbti, turi turėti tokią galimybę. Persikvalifikuoti ar atnaujinti savo įgūdžius – visa tai ir dar daugiau turi būti prieinama kiekvienam vyresniam žmogui. Kokybinių pokyčių nepasieksime be sisteminių pakeitimų, todėl palaikome šio susitarimo tekstą, tačiau akcentuojame lygias visų švietimo sistemos dalyvių galimybes: ir toliau sieksime, kad jas turėtų tiek studijuojantys, tiek keliantys kvalifikaciją“, - teigia Seimo Darbo partijos frakcijos narė.

Seimo rudens sesija prasideda rugsėjo 10 d.