Seime pritarta penkiems Darbo partijos frakcijos projektams

Antradienio popietę Seimo plenariniame posėdyje buvo dirbama pagal opozicinės Seimo Darbo partijos frakcijos suformuotą darbotvarkę. Joje – 17 teisės aktų projektų orientuotų į socialinių reikalų, ekonomikos, švietimo ir kitas sritis. Vakariniame posėdyje buvo pritarta penkiems Darbo partijos frakcijos teiktiems teisės aktų projektams

„Vakarykštis vakarinis posėdis Seime mūsų frakcijai buvo tikrai aktyvus. Seimas pritarė ir toliau bus svarstomi mūsų teikti projektai susiję su bankų veikla, švietimu, mokesčių administravimu, auditorių veikla, civiliniu kodeksu. Aišku, labai gaila, kad Seimas neįsiklausė į argumentus dėl PVM mažinimo būtiniausiems maisto produktams ar vaistams bei „pensijos pasirinkimo“ įstatymo. Bet nenuleidžiame rankų ir judame toliau“, - sako Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

Seime patvirtintas Darbo partijos frakcijos teiktas Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas. Teigiama, kad taip būtų užkertamas kelias pernelyg dažnai taikomoms perteklinėms priemonėms. Nauju reglamentavimu siūloma, kad kai finansų įstaiga, vadovaudamasi savo vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis norės nutraukti dalykinius santykius su klientu, privalės gauti teismo leidimą. Patvirtintas ir Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris bus svarstomas trečiojoje Seimo rudens sesijoje. Už jį balsavo net 105 Seimo nariai. Šiame švietimo įstatymo projekte aiškiau reglamentuojama „mokymosi priemonių“ sąvoka, reali galimybė visiems vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą ir lankstesnį priėmimą į pirmą klasę.

Seimas pritarė ir Darbo partijos frakcijos teiktam  Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projektui, kuris padėtų išsaugoti ir verslo, ir asmenų mokestinę reputaciją, apsidraudžiant situacijose, į kurias labai paprasta patekti sumokėjus vos keletą mažų baudų. Taip pat pritarta ir Finansinių ataskaitų audito įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, reglamentuojančiam auditoriaus padėjėjo praktiką. Patvirtintas ir Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo apibrėžiama, kad juridinio asmens valdymo organų nariais gali būti tik fiziniai asmenys, pateikę rašytinį sutikimą, o kitų organų nariais – ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

Pagal opozicinės Seimo Darbo partijos frakcijos suformuotą plenarinio posėdžio darbotvarkę, buvo teikiama net 17 įstatyminių aktų projektų. Darbo partijos frakcija teikė net tris Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektus. Juose siūloma taikyti lengvatinį PVM būtiniausiems maisto produktams, ekologiškiems produktams bei nereceptiniams vaistams ir medicinos priemonėms. Į socialiai jautriausias visuomenės grupes orientuotas ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo projektas. Pagal jo nuostatas sutuoktinis galėtų pasirinkti didesnę mirusio sutuoktinio pensiją ir taip užsitikrinti oresnį minimalių poreikių patenkinimą likus vienatvėje. Tuo tarpu antradienį teikto Daugiakultūrinio tapatumo išsaugojimo įstatymo projekto tikslas -  sudaryti sąlygas išlaikyti, saugoti, rūpintis tautinių bendrijų papročiais, kultūra, kalba ir apibrėžti Lietuvos Respublikoje esančių tautinių bendrijų teises ir pareigas.

„Mūsų parengti įstatymų projektai yra konstruktyvi atsvara valdantiesiems, kurie vietoje paramos žmonėms ir verslui šiuo sudėtingu metu užsiima visuomenę skaldančiomis viešųjų ryšių akcijomis ir šioje terpėje pamiršta visiems žmonėms svarbius rinkiminius pažadus socialinių reikalų, ekonomikos, švietimo ir kitose srityse“, - reziumuoja Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.