M. Velička. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nekompetencijos ir galimos korupcijos kenčia gyvūnai

Juokingai ir apgailėtinai atrodo Seimo nariai, kurie, norėdami įsiteikti gyvūnų mylėtojams, puola teikti įstatymų pataisas, didinančiomis bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais. Juokingai, nes taip kovojama su pasekme, bet ne priežastimi. Apgailėtinai, nes tokiu būdu tik bandoma  įsiteikti rinkėjams.

Tikroji šios problemos priežastis – nekompetencija ir galima korupcija Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT).

Už gyvūnų augintinių veisėjų priežiūrą, jų registraciją, augintinių laikymo ir veisimo vietą, reikalingo ploto ir veisimo vietos ploto dezinfekavimo užtikrinimą atsako būtent VMVT. Ir ne šiaip sau atsako, o išduoda veterinarinį patvirtinimą, kad ši vieta tinkama tokiai veiklai vykdyti.

Tai daroma prieš leidžiant fiziniam ar juridiniam asmeniui pradėti veiklą. kurios metu organizuojami planiniai ir neplaniniai patikrinimai.

Tad kaip gali būti, kad tarnybai turint visas šias priemones, padalinius kiekviename mieste, šiandien mes matome tai, ką dabar rado gyvūnų mylėtojai?

Atsakymas elementarus – VMVT trūksta kompetencijos, o procedūrose egzistuoja didžiulė korupcijos rizika. Tai patvirtino ir STT atlikta 2020 gegužės mėnesio korupcijos studija VMVT.

Labiausiai korupcijos pažeidžiamos sritys VMVT atliekant veterinarinę kontrolę:

Skaidrumo užtikrinimas išduodant veterinarinio patvirtinimo išdavimo ir veiklos įregistravimo dokumentus, tai reiškia, kad registruojant bei tikrinant registruotas vietas ignoruojami akivaizdūs pažeidimai ir leidžiama toliau vykdyti veiklą, kuri neatitinka gyvūnų gerovės.

VMVT darbuotojams įstatymais suteiktos galimybės vilkinti procedūras  dėl   juridiniams ar fiziniams asmenims nepalankių sprendimų priėmimo, kas leidžia išvengti atsakomybės padarius pažeidimus.

Laikinieji veterinariniai patvirtinimai gali būti išduodami VMVT darbuotojų nuožiūra pripažinus trūkumus neesminiais,  kas leidžia išvengti veiklos stabdymo ar leidimo verstis veisimo veikla panaikinimo.

VMVT darbuotojų nekompetencija pasireiškia nemokėjimu tinkamai teisiškai surašyti protokolų ir nutarimų, todėl, apskundus jų sprendimus teismui, tokie surašyti nutarimai yra naikinami  pažeidėjas lieka nenubaustas ir toliau vykdo savo veiklą.

Beje, kolegos advokatai mane informavo, kad VMVT vadovybė buvo informuota apie pralaimėtas bylas dėl  VMVT tarnautojų nekompetencijos,  tačiau jokių atgarsių ar pokyčių negirdėjome.

Taigi, norint realiai pakeisti dabartinę situaciją veisiant gyvūnus, reikalinga sisteminė reforma VMVT, panaikinant aukščiau išvardintas korupcines galimybes bei didinant valstybės tarnautojų atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikaltimus.

Atliekant patikrinimus būtina viešinti patikrinimo medžiagą su nuotraukomis ar vaizdo fiksavimu, kad gyvūnų gerovę užtikrinančios organizacijos galėtų įvertinti, kaip yra  užtikrinama gyvūnų gerovė.