Laura Radzevičiūtė: MANO SIEKIS – visiems lygiai teisinga LIETUVA.

Į rinkimus einu savo gyvenime  praėjusi ugnį ir vandenį , vadovaudamasi savo asmenine patirtimi – už teisybę reikia kovoti! Kaip ir daugelis žmonių, esu patyrusi valdininkų savivalę, patyčias, susidūrusi su visišku valdininkų nebaudžiamumu. Teisminiu keliu, kaip ir priklauso teisinėje Valstybėje, laimėjusi bylas esu ne kartą įrodžiusi, kad kova su korupcija, su į įstatymus spjaunančiais valdininkais, su „zadanijų“ politika -  nėra beprasmė ir beviltiška. Pergalės teismuose, asmeninė teisinė kompetencija skatina mane ta patirtimi dalintis su mano rinkėjais.

Dvigubi standartai, nebaudžiamumas, įžūlus politinis nihilizmas, politizuotos teisėsaugos institucijos, korupcija teismuose, valdininkų nesiskaitymas su eiliniu, paprastu žmogumi  – to neturi likti Lietuvoje! Garsiai palaikome pokyčius Baltarusijoje, bet akivaizdu, kad Lietuvai taip pat trūksta teisingumo. Deja, bet šiandien Lietuvoje ne visiems vienodai suteikiama galimybė išsakyti ne tik savo nuomonę, bet, deja, net ir teisėsaugos institucijose, teismuose surasti teisybę, apsiginti, nes „privilegijuotiesiems“ taikomi vienoki standartai, o eiliniams, paprastiems žmonėms – kitokie.

Artėja itin svarbaus Jūsų apsisprendimo metas. Spalio 11-ąją dieną turėsite išskirtinę galimybę, kuri pasitaiko tik kartą per ketverius metus! Spalio 11-ąją dieną turėsite galimybę iš darbo atleisti Jums nepatinkančią dabartinę šalies valdžią su visais ilgus metus valdžioje tūnančiais dviveidžiais politikais priešakyje. Būtent Jūs geriausiai žinote, ko dabartinė, o ir ankstesnės valdžios spėjo prisidirbti, o ko atvirkščiai – nepadarė, nors buvo žadėję dar prieš praėjusius rinkimus.

Neapsirikite priimdami sprendimą. Vertinkite ir rinkite Jums atstovausiantį politiką ne pagal tai, kaip Jis atrodo ar gražiai moka pakalbėti. Jums atstovaujantį politiką rinkitės pagal jo charakterio savybes, vertinkite jo poelgius konkrečiose gyvenimiškose situacijose.

Penkiolika metų politikės ir darbo Seime patirties, asmeniniai išgyvenimai, kovos už teisybę ir prieš žmonių gyvenimus griaunančią ydingą teisėsaugos, teismų sistemą – tai garantas, kad į politiką einu tarnauti Žmonėms ir Valstybei.

Siekiu Seimo nario mandato, nes noriu savo energiją, žinias, laiką, protą, ir jėgas skirti:

•    Viešojo intereso gynimui, siekiant valstybės valdymo skaidrumo, biurokratizmo mažinimo. Būtina atskiriems piliečiams, Seimo nariams ar savivaldybių politikams ar visuomeninėms organizacijos grupėms suteikti teisę ginti viešąjį interesą teismuose. Pagal šiuo metu galiojančią teisinę tvarką viskas priklauso tik nuo vieno vienintelio asmens - prokuroro. Tokia tvarka – ydinga ir keistina nedelsiant.

Valstybės vardu veikiantys valdininkai privalo tarnauti žmogui. Vieną dieną privalo baigtis ydinga praktika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinami sprendimų priėmimai ar pareigų atlikimas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.), kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.

•    Biurokratinio aparato mažinimui: optimizuojant neefektyviai veikiančių (besidubliuojančių) valstybės įmonių, departamentų veiklą. Valstybės valdyme būtinas principas „iš apačios į viršų“, kad problemų sprendimai būtų kildinami iš vietos gyventojų poreikių, o nenuleisti „iš viršaus“;

Eilę metų susidaro toks įspūdis, kad antstoliai - tai „neliečiamųjų kasta“. Antstolių funkcijų vykdymo išlaidų dydis negali viršyti sąnaudų, todėl būtina peržiūrėti jų veiklos įkainius, jau nekalbant apie tai, kad antstoliai turėtų būti prilyginti valstybės tarnautojams ir privalėtų deklaruoti ne tik savo turimą turtą, bet ir viešuosius bei privačiuosius interesus.

•    Visuomenės kontrolės teisėsaugai atkūrimui, steigiant prisiekusiųjų teismus, teikiant efektyvią nemokamą kvalifikuotą teisinę pagalbą, reikalaujant asmeninės prokurorų, teisėsaugos pareigūnų, teisėjų ir valdininkų atsakomybės už padarytas klaidas ir sulaužytus žmonių gyvenimus.

Metai iš metų kalbama apie prisiekusiųjų teismus (teismų tarėjų institutą), tačiau principingumo juos įteisinti valstybę valdantiems politikams jau eilę metų pritrūksta. Dažnas, papuolęs į teismus, susiduria su neteisybe ir dvigubų standartų taikymu.

Būtina skubiai atriboti teisėsaugos institucijas nuo politinės įtakos, stiprinti žmogaus teisių apsaugą ikiteisminio tyrimo procese ir užtikrinti kvalifikuotą nemokamą teisinę pagalbą skurdžiai gyvenantiems žmonėms.

Susidaro įspūdis, kad ne valdžia, teismai ar teisėsaugos institucijos tarnauja žmogui, o žmogus –valdžiai - to turi nebelikti.

Pagarbiai
Laura Radzevičiūtė