Įstatymo pataisos nutaikytos į perteklines bankų priemones

Seime patvirtintas Darbo partijos frakcijos teiktas Civilinio kodekso 6.914 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Teigiama, kad taip būtų užkertamas kelias pernelyg dažnai taikomoms bankų perteklinėms priemonėms.

Kaip teigiama įstatymo projekto formuluotėje, bankai, atsisakydami atidaryti banko sąskaitą turi gauti teismo leidimą. Prašymas dėl teismo leidimo atsisakyti atidaryti banko sąskaitą nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka.

„Fiziniai ir juridiniai asmenys nuolat susiduria su problema atidarant sąskaitą banke. Bankai neretai be jokių argumentų nesuteikia galimybės įgyvendinti teisės aktuose nustatytos teisės vien dėl banko vidaus politikos. Tai sukelia problemas ir privatiems asmenims, ir verslui“, - sako Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

Nauju reglamentavimu siūloma, kad kai finansų įstaiga, vadovaudamasi savo vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis norės nutraukti dalykinius santykius su klientu, privalės gauti teismo leidimą. Finansų įstaiga privalės teismui pateikti pagrįstą prašymą dėl leidimo nutraukti dalykinius santykius su klientu, kuriame turės nurodyti visas rizikas, kurios verčia finansų įstaigą nepasitikėti klientu. Siūloma nustatyti, kad bankai, atsisakydami atidaryti banko sąskaitą turi gauti teismo leidimą. Prašymas dėl teismo leidimo atsisakyti atidaryti banko sąskaitą nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka.

„Tokį finansų įstaigos prašymą teismas privalės išnagrinėti supaprastinto proceso tvarka t. y. per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos. Siūloma nustatyti galimybę fiziniams ar juridiniams asmenims, kuriems bankas atsisakys atidaryti sąskaitą, teismo nutartį dėl teismo leidimo atsisakyti atidaryti banko sąskaitą skųsti apeliacine tvarka. Pareiškėjui paliekama teisė, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo atsisakyti atidaryti sąskaitą arba nutraukti dalykinius santykius," - sako vienas iš įstatymo projekto iniciatorių, Seimo narys Vytautas Gapšys.