Darbo partijos suvažiavime – darbiniai ir vertybiniai klausimai

Birželio 27-ą dieną Kėdainių miesto arenoje vyko 11-asis Darbo partijos suvažiavimas. Suvažiavimo metu partijos skyrių delegatai bei Darbo partijos frakcijos Seimo nariai, sprendė darbinius klausimus ir diskutavo dėl pagrindinių partijos vertybių išgryninimo.

„Šiandien vyko darbinis Darbo partijos suvažiavimas. Diskutavome apie tai ką padarėme ir ką dar darysime ateityje. Savo diskusijoje itin daug dėmesio skyrėme vertybiniams partijos pagrindams. Be to tai pirmas suvažiavimas po pernykščių rinkimų į Seimą, kurie mums buvo labai sėkmingi. Mūsų programą žmonės palaikė ir už ją balsavo, nes ji progresyvesnė ir orientuota į žmones. Todėl turime ir toliau dirbti kryptingai, nepataikauti ir nekoloboruoti su valdančiąja dauguma“, - savo kalboje sakė Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich.

Suvažiavime pasisakęs partijos pirmininko pavaduotojas ir Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna pristatė 2020-2021 m. Seimo rudens ir pavasario sesijose atliktus Darbo partijos frakcijos darbus. Pirmininko pavaduotojas pastebėjo, kad Darbo partijos frakcija Seime opozicinės darbotvarkės metu teikė 17-ą įstatymo projektų, dauguma jų buvo orientuoti į socialinės atskirties mažinimą. Įstatymų pakeitimais siekta taikyti PVM lengvatas, įtvirtinti, kad minimalus mėnesio atlyginimas būtų ne mažesnis kaip 50 proc. VDU. Teikė Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, švietimo įstatymo straipsnių pakeitimus, rezoliuciją "Dėl tradicinės šeimos“ stiprinimo ir daugelį kitų. 5-iems įstatymo projektams buvo pritarta po pateikimo.

Suvažiavime pristatant pagrindines Darbo partijos vertybes akcentuotas jų tęstinumas. Pažymėta, kad būtina sudaryti pagrindines sąlygas visuomenės įvairiapusei pažangai, stiprinant civilizacijos vertybes ir įtaką valstybės gyvenimui. Kiekvienam žmogui būtina sudaryti sąlygas dirbti bei saugiai, pasiturinčiai ir kultūringai gyventi, pasiekti, kad kiekvienas pilietis turėtų pragyvenimo šaltinį, kiekvienas norintis, galintis ir gebantis galėtų turėti darbą arba verslą.

Vienas iš Darbo partijos vertybinių tikslų - pasiekti, kad visos valdžios institucijos dirbtų visuomenės interesams realiai, o nedeklaratyviai, užtikrintų piliečių teisinę lygybę, asmens laisvę, atsakomybę, sveikatos, gyvybės bei turto apsaugą, vienodas galimybes naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, ugdant pagarbą šeimai, dvasinėms vertybėms, tautos tradicijoms ir valstybei. Taipogi ugdyti stiprų ir gausų visuomenės vidurinį socialinį sluoksnį, kuris suformuoja stabilią demokratišką aplinką, palankią žmogaus teisėms ir laisvėms plėtotis, rinkos dėsniams veikti bendros gerovės kūrimo kryptimi.

Suvažiavimo metu patvirtinti du nauji Darbo partijos pirmininko pavaduotojai, jais tapo – Darbo partijos frakcijos Seime narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė ir ilgametis Darbo partijos narys, advokatas Marijus Velička.