Darbo partijos rinkiminė programa - daugiau pinigų, mažiau Seimo narių

Sekmadienį, balandžio 24 d., IV Darbo partijos visuotiniame suvažiavime buvo pristatyta partijos rinkiminė programa, kurios pagrindinė ašis - gyventojų pajamų didinimas.

Socialinė sritis visada buvo Darbo partijos dėmesio centre, ne mažiau dėmesio socialiai jautriausioms grupėms darbiečiai skirs ir ateinančioje kadencijoje.

Svarbiausi Darbo partijos rinkimų prioritetai 2016 m. LR Seimo rinkimuose - vidutinis darbo užmokestis (VDU), kuris bus keliamas iki 1110 eurų, minimali mėnesinė alga (MMA) pasieks 656 eurus ir vidutinė pensija, kuri Darbo partijos iniciatyva bus keliama iki 422 eurų. 

Rinkimų programoje taip pat akcentuojama socialinė apsauga - Darbo partija sieks sukurti darbuotojams palankią darbo aplinką ir užtikrinti darbuotojų socialinį saugumą. Greta kitų uždavinių, Darbo partija taip pat sieks, kad kiekvienam jaunuoliui, kuriam sueis 18 m. būtų skirta vienkartinė 2000 eurų išmoka gyvenimo pradžiai.

"Visomis išgalėmis sieksime, kad mūsų žmonių pajamos kaip galima greičiau augtų ir vytųsi Vakarų Europos valstybių gyventojų atlyginimus. Kaip tik dėl to ir toliau atkakliai sieksime, kad neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) būtų prilygintas mažiausiai algai (MMA). Kitas svarbus žingsnis - būtiniausių maisto produktų kainų mažinimas taikant jiems vietoje dabar esančio 21 procento PVM tarifo 5 procentų tarifą. Padidėjus pajamoms ir atpigus maistui, žmonės turės daugiau atliekamų pinigų, kuriuos galės skirti savo šeimos pomėgiams ir laisvalaikiui", - sakė Seimo Darbo partijos frakcijos narys, rinkimų štabo vadovas Vytautas Gapšys.

Siekdami sukurti kuo daugiau naujų darbo vietų regionuose, kad žmonės nesirinktų emigracijos, o savo gyvenimus kurtų tėvynėje, darbiečiai sieks, kad naujos gamybos įmonės regionuose dvejus metus būtų atleistos nuo pelno mokesčio, taip pat būtų neapmokestinamas įmonių reinvestuojamasis pelnas, o skatinant jaunimo įdarbinimą, pirmuosius 2 metus jie būtų atleisti nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir privalomojo socialinio draudimo (PSD).

Daug dėmesio Darbo partija savo programoje skiria ir kultūros, sveikatos bei aplinkos problemoms. "Kiekvienos brandžios ir atsakingos valstybės pareiga užtikrinti, kad jos gyventojai būtų sveiki, o jiems susirgus būtų suteikiama visa reikalinga pagalba. Todėl mažinsime vaistų kainas, nustatydami jiems 5 procentų PVM tarifą, investuosime į modernias technologijas greitiems sveikatos tyrimams, bei užtikrinsime, kad kiekvienas pacientas greitai patektų pas gydytoją ir sirgdamas nesikamuotų ilgiausiose eilėse", - pabrėžė Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Kęstutis Daukšys.

Taip pat Darbo partija savo programoje numato daugiau dėmesio skirti valstybės saugumui ir nepriklausomybės stiprinimui, o mažėjant gyventojų skaičiui, ketina mažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111, siekiant didesnio žmonių pasitikėjimo valdžia, įtvirtinti tiesioginius seniūnų rinkimus, o į Lietuvą be jos piliečių pritarimo, pasak darbiečių, pabėgėliai nebus priimti.

"Pirmiausiai turime pasirūpinti, kad mūsų žmonės jaustųsi saugūs, ramūs ir sotūs, o tik tada galėsime galvoti apie pagalbos pabėgėliams teikimą. Deja, bet tenka pripažinti, kad šiandien neesame pajėgūs atlikti abiejų šių užduočių, todėl reikia rinktis. Kita vertus, bent jau Darbo partijai, tai tikrai akivaizdu, koks turėtų būti prioritetas - mūsų žmonės", - kalbėjo Darbo partijos frakcijos narys, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas.