Darbo partijos pirmininkė Ž. Pinskuvienė: "Darbiečius į priekį ves motyvuota ir darni komanda"

Darbo partija gruodžio 11 d. vykusiame partijos suvažiavime pirmininke išrinko Živilę Pinskuvienę - ji yra teisėta partijos vadovė, tačiau dėl Teisingumo ministerijos išreikštų pastabų, Darbo partija šiandien, sausio 5 d. prezidiumo posėdžio metu išrinko laikinai pirmininko pareigas eisiantį prezidiumo narį, parlamentarą Valentiną Bukauską.

"Suvažiavimo metu nebuvo išrinkti pirmininko pavaduotojai ir partijos prezidiumas, todėl šaukiamas naujas suvažiavimas, kurio metu bus suformuoti likusieji partijos valdymo organai, o iki to laikinai pavesta pirmininko pareigas eiti prezidiumo nariui. Tai visiškas formalumas, tačiau privalome laikytis Teisingumo ministerijos nurodymų", - sakė laikinuoju pirmininku prezidiumo posėdyje išrinktas V. Bukauskas.

"Kadangi valdymo organams tvirtinti reikalingas partijos suvažiavimas, galiu tik pasidžiaugti, nes tai bus puiki proga didesniam ratui partiečių dalyvauti sprendžiant valdymo organų sudėtį ir taip aktyviau bei betarpiškiau įsitraukti į partijos valdymą, svarbių sprendimų priėmimą. Tuo tarpu aš turėjau užtektinai laiko apgalvoti savo komandos sudėtį, kurią ir siūlysiu suvažiavimui patvirtinti. Darbiečius į priekį ves motyvuota ir darni komanda", - po prezidiumo posėdžio sakė Ž. Pinskuvienė.