Darbo partijos frakcija dėl diskriminacinių Švietimo komiteto pirmininko komentarų kreipėsi į Etikos komisiją

Opozicinė LR Seimo Darbo partijos frakcija kreipiasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko įžeidžiančių bei diskriminuojančių frazių.

Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas papiktino LR Seimo nario, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko elgesys ir jo komentarai apie Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas, kurie buvo pasakyti 2021 m. vasario 17 d., nuotolinio Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio metu svarstant kitos savaitės posėdžio darbotvarkę.

Minėto posėdžio metu, į komiteto narės Astos Kubilienės prašymą, kad į 2021 m. vasario 24 d. Švietimo ir mokslo komiteto posėdį, kai bus nagrinėjamas klausimas dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos, būtų pakviestos organizacijos, kurios dėl to komitetui rašė raštus, tam kad „būtų vertybinė diskusija, kad šis klausimas būtų tikrai išnagrinėtas ir kad būtų kuo daugiau nuomonių“, komiteto pirmininkas atsakė, kad kvies ne visas suinteresuotas organizacijas, bet tik kai kurias. Į Seimo narės Astos Kubilienės klausimą kodėl bus kviečiamos ne visos suinteresuotos organizacijos, komiteto pirmininkas atsakė taip: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuriems nepatinka, kad ten kažkurioj vietoj pasakyta apie socialinę lytį. Su tokiais žmonėmis šnekėti tas pats kaip su plokščios žemės šalininkais."

"Mes manome, kad toks LR Seimo nario elgesys nėra etiškas ir nėra suderinamas su LR Seimo nario, o juo labiau su Seimo komiteto pirmininko statusu. Tokiais savo veiksmais jis žemina Seimo nario vardą ir diskredituoja LR Seimo reputaciją visuomenės akyse", - pastebi LR Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

„Tai yra nuolatinis A. Žukausko elgesys, pasikartojantis jau ne pirmą kartą. Komiteto pirmininkas yra tik susitikimus moderuojantis asmuo ir negali atsiliepti apie kitaip manančius asmenis ir reikšti savo asmeninės nuomonės apie jų pasisakymus. Kadangi komiteto pirmininkas neatsižvelgė į komiteto narių pastabas ir toks elgesys ir toliau kartojasi, nusprendėme kreiptis į Etikos komisiją“,- sakė Švietimo komiteto narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Seimo Darbo partijos frakcijos nariai pastebi, kad duodamas Seimo nario priesaiką, Artūras Žukauskas prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus, o taip pat tarnauti demokratijai. Su Lietuvos Konstitucijos gerbimu ir tarnavimu demokratijai nėra suderinamas toks Seimo nario elgesys, kai jis, remdamasis išankstinėmis nuostatomis, subjektyviai ir selektyviai sprendžia, kas iš suinteresuotų asmenų gali ir kas negali dalyvauti nagrinėjant klausimą komitete, taip pat juos viešai įžeidinėja dėl jų turimų įsitikinimų.