Darbo partija rengia politinį susitarimą dėl pabėgėlių

Darbo partija rengia politinį susitarimą dėl Lietuvos Respublikos migracijos politikos. Susitarime išreikštas nepritarimas dabar vykdomai migracijos politikai bei Europos Komisijos įgyvendinamai priverstinei pabėgėlių kvotų sistemai.

„Mes aiškiai matome, kokį chaosą pabėgėliai atnešė į kitas Europos valstybes, todėl negalime sau leisti manyti, kad Lietuvos tai nepalies. Negalime leistis stumdomi kitų ir vykdyti mums primestus sprendimus. Turime aiškiai pasakyti, kad daugiau,  nei dabar esame įsipareigoję, pabėgėlių priimti negalime. Tam ir ruošiame politinį susitarimą – norime, kad visos partijos aiškiai pasakytų, kokios pozicijos dėl pabėgėlių jos laikosi“, - sako Darbo partijos frakcijos narys, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas.

Politinis susitarimas dėl Lietuvos migracijos politikos buvo pristatytas Darbo partijos prezidiume kovo 4 d. Panevėžyje. Po diskusijų ir pastabų politiniam susitarimui buvo pritarta, šiuo metu jis tobulinamas ir artimiausiu metu bus išsiųstas visoms politinėms partijoms. 

Idėja pasirašyti tokio pobūdžio politinį susitarimą kilo, kai Latvijos valdančioji koalicija susitarė, kad tuo atveju, jei Europos Sąjunga prašys priimti papildomą pabėgėlių skaičių, Latvija atsisakys. Tokia pozicija numatoma ir Darbo partijos rengiamame dokumente.

„Šiuo dokumentu mes parodome savo poziciją – daugiau, nei esame įsipareigoję, pabėgėlių priimti šiuo metu ir artimiausiu metu - negalime. Tam neturime nei finansinių, nei socialinių, nei ekonominių galimybių“, - sako V. Gedvilas.

Neseniai Europos Vadovų Taryboje buvo pasiektas susitarimas su Turkija, kuri turėtų aktyviau įsijungti į pabėgėlių srauto stabdymą, tačiau kiek laiko tai užtruks, kokie bus rezultatai ir ką galiausiai daryti su 1,3 mln. pabėgėlių, kurie jau yra ES, plano nėra. „Yra rizika, kad vis tiek bus bandoma imtis savotiško spaudimo, prievartos, kad  pabėgėlių būtų perkelti į Rytų Europos valstybes, tame tarpe ir Lietuvą. Mums tokia pozicija nepriimtina, turime ieškoti kito kelio, bet turime jo ieškoti bendrai, visos politinės jėgos. Šis susitarimas būtų pasirašytas labai laiku“, – teigia V. Gedvilas. 

Susitarimas apims ne tik pabėgėlių klausimą, bet ir platesnę migracijos problemą: dėl valstybės santykio su išvykusiais piliečiais, dėl legalių darbo migrantų iš kitų šalių ir t.t.