Darbo partija paskelbė suvažiavimo datą

Ketvirtadienį, lapkričio 23 d., įvyko Darbo partijos tarybos posėdis, kurį savo  pranešimu pradėjo l.e.p. Darbo partijos pirmininkas Šarūnas Birutis. 

„Džiaugiuosi, kad šiandien mūsų yra daug. Sugebėjome susitelkti ir tai yra svarbus žingsnis į priekį. Šiandien nuoširdžiai kalbėsimės ir priimsime sprendimus, kurie leistų Darbo partijai turėti šviesią ateitį. O sprendimai, kuriuos reikia priimti labai aiškūs – išsirinkti Partijos vadovybę, išsikelti uždavinius ir judėti į priekį. Linkiu tikėjimo, kad mes tikrai galime viską padaryti, drąsos ir kantrybės, nuoširdumo. Politinė konkurencija Lietuvoje turi būti, linkiu, kad Darbo partija toliau veiktų politinėje sistemoje, atstovautų žmones ir jų interesus“, - Tarybos nariams kalbėjo l.e.p. Darbo partijos pirmininkas Šarūnas Birutis. 

Po sveikinimo kalbos ir diskusijų partiečiai nutarė šaukti suvažiavimą. Tarybos narių balsų dauguma jį surengti nuspręsta 2018 m. sausio 6 d.  „Šiandien mes atlikome svarbų darbą ir išsirinkome suvažiavimo datą. Ruoškimės jam atsakingai ir sausio 6 d. priimkime taip reikalingus sprendimus“, - Tarybos nariams sakė l.e.p. Darbo partijos pirmininkas Šarūnas Birutis.