Darbo partija įkurta 2003 metų spalio 18-ją


Pirmajame (steigiamajame) jos suvažiavime, vykusiame Vilniuje, dalyvavo per 1000 Lietuvos piliečių. Jame buvo išrinkta partijos vadovybė,patvirtinti veiklos programos prioritetai. Partijos pirmininku tapo Viktoras Uspaskich