Aidas Gedvilas. Ar tiesa turi ribas? Arba kodėl Jupiteris galvoja, kad yra geresnis už jautį?

Paskutinės pavasario sesijos savaitės Seime buvo ypatingai karštos. Politinė įtampa tiesiog tvyro ore. Neapsikentę valdančiųjų arogancijos opozicijos atstovai buvo priversti kelis kartus palikti Seimo posėdžių salę, o vėliau, galimai būsimoms kandidatėms į LR Prezidento postą tęsiant patyčias, Seimo nariai jau nerinkdami žodžių, tiesiai šviesiai pradėjo kalbėti tai, ką apie valdančiuosius galvoja visa tauta. Kai kas žodžių nerinko, kai kas rinko, tačiau esu tikras, kad pagal savo aštrumą opozicijos retorika nebuvo užgožusi pačios valdančiosios daugumos ciniško ir chamiško kalbėjimo, kurio pavyzdžių buvo apstu per pastaruosius pusantrų metų.

Kur brėšime liniją tarp surašytos etikos ir prigimtinės teisės į nuomonę?

Kur gi yra politikų pakantumo kritikai ribos ir kodėl kai kurie Lietuvos ne tik viešieji, bet ir pirmieji asmenys Premjerės ir Seimo pirmininkės asmenyse dar nesupranta kokį kelią jie pasirinko ir yra tikri, kad gali cenzūruoti jiems nepatinkančią nuomonę?

Po mano užduoto klausimo Premjerei apie Vyriausybės veiksmus Kaliningrado srities atžvilgiu, viešoje ir politinėje erdvėje prieš mane prasidėjo toks puolimas, jog supratau, kad užmyniau ant valdantiesiems labai skaudžios nuospaudos. Net esu apskustas Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, kurios posėdžio dabar nekantriai ir smalsiai laukiu.

Taigi, necituojant viso mano klausimo Premjerei teksto, paminėsiu tuos žodžius, dėl kurių labiausiai supyko valdančiosios koalicijos atstovai ir suskubo mane smerkti: „Priminsiu, kad Jūsų, kaip šalies vadovo pareiga, – užtikrinti taiką Lietuvoje, o ne kurstyti karą. Kas buvo padaryta, kad šalies piliečiai miegotų ramiai?! O gal tikrai laukiama, kol jaunus Lietuvos vyrus šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizdoje?! Bepigu, kai nei to, nei kito neturi...“. Frazė, po kurios žodžiais pasirašau šimtu procentu, dėl kurios neturiu gėdytis ir nematau reikalo atsiprašinėti. Tačiau taip pat noriu priminti patiems kritikavusiems, pagal kokias taisykles vyksta politinis diskursas civilizuotose demokratinėse šalyse.

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje, kurią Lietuvą ratifikavo dar 1995 m.,  aiškiai parašyta, kad „kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, valdžios pareigūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų“. LR Konstitucija, iš esmės atkartodama šiuos žodžius, nurodo, kad „žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai“. Lietuvos teismai jau anksčiau konstatavo, kad politikai turi būti tolerantiškesni kritikai, o už nuomonę negali būti baudžiama. Labai svarbu, kad saviraiškos ir žodžio laisvė yra viena iš pamatinių šiuolaikinės demokratinės valstybės principų. Lietuvos teismai ne kartą yra pabrėžę, kad žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta saviraiškos laisvė – asmens teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, yra saugotina demokratinės visuomenės teisinė vertybė.

Tačiau..., teisės ir vertybės sau, o mūsų valdančios koalicijos karavanas – sau.

Nieko naujo vertybių, politikos bei susidievinimo istoriniame kontekste

Manęs, kaip ir didžiosios dalies piliečių, jau nebestebina, kad šios valdžios atstovai gyvena pagal tik jiems patiems priimtinas taisykles, todėl net tai, kas parašyta mūsų šalies pagrindiniame teisės akte ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose jiems yra nė motais. Užtektų tik dar kartą prisiminti ir nepamiršti to, ką jie išdarinėjo pandemijos metu. Kas mane tikrai neramina, yra tai, kad šios valdžios atstovai linkę laikytis viduramžiais paplitusios formulės „Valstybė – tai mes“, kurios autorius yra Prancūzijos „Karalius saulė“ Liudvikas XIV, norėjęs pabrėžti savo valdžios absoliutizmą, beribiškumą ir net dieviškumą (sutikite, labai primena kai kuriuos mūsų valdžios atstovus).

Ir štai, laikydamiesi geriausių viduramžių tradicijų, mūsų konservatoriai, liberalai ir laisviečiai patys sau taiko visiškai kitokius standartus, nei kitiems. O, kas šlykščiausia, siekdami užčiaupti tuos, kurie drįsta juos kritikuoti, štai ką jie kalba net ne apie kitus politikus, o apie visus Lietuvos žmones. Keli perliukai iš jų leksikono:
    I. Šimonytė: „ko čia BLIAUNAT ŽEMĖS UTĖLĖS, kad jūsų į balių nepakvietė“.
    I. Šimonytė: „skardžius siūlo patobulinti <...>. Kokiais keturiais žodžiais, nes daugiau IŠBEZDĖT – ne jo galioms“.
    I. Šimonytė: „Tikiuosi, kad tam kolegai, kuris paprastai salėje ne kalba, bet ŽVIEGIA...“
    A. Armonaitė: „Visokie LOCHAI, pilni neapykantos ir nesužaloti išsilavinimo...“    
    „V. Landsbergis apie protestuotojus: nereikia jų vadinti žmonėmis – jie FAŠISTAI, „JEDINSTVO“.

Pastarieji žodžiai, kuriuos ištarė paskutinę Seimo sesijos dieną faktiniu Lietuvos „valdovu“ paskelbtas žmogus, nesulaukė jokios jo anūko reakcijos. Į mano žodžius apie tai, kad šeimos ir vaikų neturintys žmonės nesupras tų, kurie juos turi, G. Landsbergis Seimo salėje sureagavo per kelias minutes.

Bet kam yra aišku, kad mano posakis, jog šeimą ir vaikų turintys asmenys tiek save, tiek juos supantį pasaulį suvokia kitaip negu žmonės, kurie jų neturi, neturi nieko bendro nei su žmogaus lytimi, nei su siekiu ką nors diskriminuoti. Akivaizdu, kad tai yra taikoma tiek moterims, tiek vyrams.

Dar daugiau, šeimos ir vaikų turėjimas yra svarbus indikatorius visame pasaulyje tiek rinkimų metu, tiek vertinant asmenines politikų savybes. Štai Angelai Merkel dalyvaujant rinkimuose, jos oponento Gerhardo Šrioderio žmona nedviprasmiškai atkreipė dėmesį, kad A. Merkel biografija neatliepia daugumos moterų patirčių. Panašiu pareiškimų yra buvę ir Jungtinėje Karalystėje, Andrea Leadsom besivaržant su Theresa May dėl pirmininkavimo partijai, kuris buvo svarbus siekiant premjero posto, trijų vaikų motina A. Leadsom pareiškė vietiniam laikraščiui, jog tai, kad ji yra mama, turi „labai didelę svarbą šalies ateičiai“. Tai buvo interpretuojama kaip užuomina, jog T. May neturi vaikų. JAV politikė Sara Palin, dalyvaudama rinkimų kovoje aktyviai išnaudojo savo, kaip daugiavaikės mamos įvaizdį, ant scenos ji buvo pasirodžiusi su savo penkiais vaikais, vyru ir dukros draugu.
Taigi, įprastai, brandžios visuomenės kalbos apie politikų šeimas ir vaikus priimamos natūraliai, kaip politinės diskusijos dalis. Tuo tarpu Lietuvoje bandymus kelti šiuos klausimus bandoma prilyginti vos ne valstybės išdavystei.
 
„Specialiosios operacijos“ viešumoje teorinio aspekto svarba

Profesorė, kultūros istorikė Rasa Čepaitienė (2022) vertindama pastarųjų savaičių įtampą Seime teigia, kad „Žmonės socialiniame tinkle dalijasi įvairiais premjerės neoficialiais pasisakymais. Nuo jų net plaukai šiaušiasi... Ir dar ji piktinasi, kai Aidas Gedvilas pakankamai korektiškai pastebėjo, kad šeimų klausimus sprendžia žmonės, neturintys šeimos ir vaikų, Matome, kad visai nėra jokios diskusijos su opozicija, neatsakoma į klausimus, šaipomasi ir tyčiojamasi tiesiai į akis. Neprisimenu kitos tokios Vyriausybės“.

Tuo tarpu, Seimo Pirmininkė skubiai organizavo „specialiąją operaciją“ viešoje erdvėje, apkaltinant mane seksizmu. Suprantu, kad kartais noras kuo greičiau viešai pasipuikuoti gali užgožti poreikį patikrinti žodžių reikšmę ir kontekstą. Taigi visuotinė lietuvių enciklopedija labai aiškiai apibrėžia seksizmą – „tai žmonių diskriminacija ir (ar) neapykanta dėl jų lyties ignoruojant asmens kitas savybes. Seksizmas dažniausiai siejamas su bet kokiu asmens išskyrimu ar vertinimu vien pagal jo lytį. Seksizmas gali būti tam tikro elgsenos modelio pagrindas ir individualiu, ir visuomeniniu lygiu. Seksizmu gali būti laikoma įsitikinimas, kad viena lytis yra viršesnė, svarbesnė ar vertingesnė už kitą“. Kam jau kam, o Liberalų sąjūdžio deleguotai politikei tikrai turėtų būti suprantamas skirtumas tarp žodžio laisvės ir diskriminacijos.

Taigi, „bendrai seksizmas, pasak F. Ivanauskienės ir V. Šidlauskienės (2008), apibūdinamas kaip individualios asmens išankstinės nuostatos vyriškos ar moteriškos giminės atžvilgiu, kurios skirtingų lyčių atstovams primeta paklusnumo ir priklausomumo padėtis, išskiria vieną lytį kaip vertingesnę už kitą“.

Reikia iš tiesų išskirtinių sugebėjimų mėginti taip „pigiai“ nukreipti dėmesį nuo esminių klausimų apie Kaliningrado tranzitą, į kuriuos garsiai pažadėtų atsakymų iš Premjerės vis dar neturiu. Atsakymo neturime ir iš Europos Komisijos. Įtampa kiek atslūgo, bet juk situacija ir šiandien lieka neišspręsta...

Viena vertus, Premjerės kompetencija niekada neabejojau, tikiu, kad ji žino daugiau ekonomikos formulių nei aš, tik ar jos naudojamos tinkama kryptimi ir su pagarba bei asmenine atsakomybe prieš Lietuvos valstybę ir piliečius? Klausimas. Kita vertus, esu žmogus, ilgą laiką sėkmingai dalyvavęs versle, tad kai kurie man aiškiai suvokiami momentai, Premjerei gali būti „kietas riešutukas“, nes ji niekada nedirbo verslo sektoriuje, nekūrė darbo vietų ir pan. Ar šį faktą Seimo Pirmininkė taip pat vertintų kaip seksizmą? Ar mes jau tiek įpratę svaidytis įvairiais madingais ir net ne lietuviškais išsireiškimais, kad net nebeskaitome mokslinės literatūros – „ką tai reiškia“?... Štai patys mokslininkai pripažįsta, kad pastarasis terminas kartais yra naudojamas per dažnai ir neįsigilinus į reikšmę.  Žmonės skirtingi, o būtent tai ir suka pasaulį. Ir tik bendra skirtingų sričių specialistų sinergija, skirtingų patirčių tinkama integracija bei tinklaveika, bendrakura ir pan. aspektai gali vystyti mūsų šalį kūrybiškai ir inovatyviai.

Beje, man daug klausimų kelia ir Premjerės nepagrįsti kaltinimai ir neargumentuoti ketinimai man prilipdyti „etiketę“, neva skleidžiu „Rusijos propagandą“, o mano žodžiai, neva - „kliedesiai“. Ar tai neturi būti tiriama Etikos ir procedūrų komisijos? Manau, kad taip! Lygiai taip pat, kaip ir Seimo pirmininkės epitetai: „seksizmas“, „chamas“, „tarpuvartės kultūra“ ir t.t.. Nes kitaip turėsiu pagrindo teigti, kad Lietuvoje vyrai diskriminuojami labiau ir jų žodžio laisvė absoliučiai negalima. Dviejų galimai būsimų kandidačių į Prezidentus epitetai tik įrodo, kad bendraujame kaip lygus su lygiais? Jūs man parodykite, kur Premjerė po mano klausimo teigė įsižeidusi?

Tam, kad sudėtume taškus ant „i“, noriu atkreipti dėmesį, kad LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklapyje pateikta informacija apie Premjerę nedviprasmiškai patvirtina mano ištartus fakto žodžius, tuo tarpu įrodymų apie dviejų iš trijų svarbiausių asmenų Valstybėje epitetai man ne tik, kad neturi jokio pagrįstumo, bet ir kelia klausimų dėl žodžio laisvės.

Tad bus be galo smagu ir linksma stebėti, kad LR Seimo Etikos ir procedūrų komisija, kurios viena iš veiklos krypčių yra „padėti Seimo nariams ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti moralinės santarvės, Seimo narių žmogiškų tarpusavio santykių“, turės svarstyti mane už tai, kad drįsau užduoti nepatogius klausimus Premjerei iš Seimo tribūnos.

Post scriptum

„Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui“ – žodžiai, atkeliavę pas mus ir išsaugoję savo prasmę per tūkstantmečius. Atrodo, kad per visa šiuolaikinės civilizacijos laikotarpį kai kuriems žmonėms taip ir nepavyko išspęsti didžiausio politikos iššūkio – išbandymo valdžia...