2007 m. lapkričio 17 d. įvyko VII-asis Darbo partijos suvažiavimas

2007 m. lapkričio 17 dieną VII-ajame Darbo partijos suvažiavime partijos pirmininku buvo išrinktas partijos įkurėjas Viktoras Uspaskich. Partijos pirmininko pavaduotojais tapo Loreta Graužinienė, Antanas Bosas, Vydas Gedvilas, Jonas Pinskus, Ona Juknevičienė, Raimondas Mockeliūnas, Mečislovas Zasčiurinskas. Suvažiavime dalyvavo 897 delegatai.