2006 m. rugpjūčio 26 d. įvyko VI-asis Darbo partijos suvažiavimas

2006 m. rugpjūčio 26 dieną vyko VI-asis Darbo partijos suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas naujas Darbo partijos pirmininkas – Kęstutis Daukšys. Kartu su nauju pirmininku suvažiavimas patvirtino ir visą naują Darbo partijos vadovybę, kuri su pasikeitusiu pirmininku vykdys Darbo partijos programines nuostatas. Darbo partijos pirmininko pavaduotojais tapo Šarūnas Birutis, Antanas Bosas, Valentinas Bukauskas, Vytautas Gapšys, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė ir Jonas Pinskus. Taip pat buvo patvirtinti Darbo partijos prezidiumas ir taryba. Prezidiumo nariais tapo V. Baltraitienė, M.Bekešius, V. S. Draugelis, A. Gedvilas, S. Girdauskas, O. Juknevičienė, A. Juškauskas, N. Kikutienė, A. Pocius, R. Sargūnas, E. Šimkus, M. Žymantas, Z. Žvikienė.

Darbo partijos suvažiavime buvo patvirtintos DP Statuto pataisos bei Savivaldybių tarybų rinkimų programos gairės. VI-ajame Darbo partijos suvažiavime dalyvavo 1257 delegatai.