2004 m. liepos 4 d. įvyko III-asis Darbo partijos suvažiavimas

2004 m. liepos 4 d. įvyko III-asis Darbo partijos suvažiavimas. Jame patvirtintos partijos veiklos strateginės kryptys, priimtos partijos programos bei statuto pataisos. Suvažiavime dalyvavo daugiau kaip 1200 partijos narių.