Kontaktai

Darbo partija
Ankštoji g. 3, Vilnius
+370 5 210 71 52
Įm. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Laura Čižiūtė Būstinės vadovė +370 600 242 35 laura@darbopartija.lt
Jolanta Kaveika Vyr. administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Brigita Petrošiūtė Administratorė, Infocentro vadovė +370 600 269 29 brigita@darbopartija.lt
Vaidas Pavilonis Skyrių kuratorius +370 652 845 15 vaidas.pavilonis@gmail.com
Dovilė Sodaitienė Skyrių kuratorė +370 678 265 68 dovile@darbopartija.lt
Ingrida Venciuvienė Skyrių kuratorė +370 698 055 10 i.venciuviene@yahoo.de