Kontaktai

Darbo partija
Ankštoji g. 3, Vilnius
+370 5 210 71 52
Įm. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Viktoras Fiodorovas +370 604 009 06 viktoras.fiodorovas@lrs.lt
Jolanta Kaveika Vyr. administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Dovilė Sodaitienė Skyrių kuratorė +370 678 265 68 dovile@darbopartija.lt
Almantas Karčiauskas Infocentro darbuotojas +370 618 181 14 almantas.karciauskas@gmail.com
Brigita Petrošiūtė Infocentro darbuotoja +370 600 269 29 brigita@darbopartija.lt