Kontaktai

Darbo partija
Ankštoji g. 3, Vilnius
+370 5 210 71 52
Im. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Viktoras Fiodorovas Būstinės vadovas +370 604 009 06 viktoras@darbopartija.lt
Jolanta Kaveika Vyr. Administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Brigita Petrošiūtė Administratorė, Infocentro darbuotoja +370 643 686 99 brigita@darbopartija.lt
Dovilė Sodaitienė Skyrių kuratorė +370 678 265 68 dovile@darbopartija.lt
Raminta Gudonytė Pirmininko asistentė +370 679 545 74 raminta@darbopartija.lt