Kontaktai

Darbo partija
Ankštoji g. 3, Vilnius
+370 5 210 71 52
Im. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Ingrida Karpuškaitė Atsakingoji sekretorė +370 640 469 30 dpsekretorius@gmail.com
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Raminta Gudonytė Administratorė +370 679 545 74 raminta.gudonyte@gmail.com
Jolanta Kaveika Administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt