Širvintų darbiečiai išsirinko naują skyriaus pirmininką: į skyrių įstojo ir kelios dešimtys naujų narių