Šilalės skyriaus pirmininku perrinktas A. Damulis: ačiū už pasitikėjimą