Įvyko Darbo partijos Vilniaus miesto skyriaus susirinkimas